Narzędzia:

9 lutego 2006 r.

09.02.2006

9 lutego 2006 r. członkowie Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy urzędzie Marszałka Senatu VI kadencji spotkali się z premierem Kazimierzem Marcinkiewiczem. W rozmowach wzięli udział także m.in. marszałek Bogdan Borusewicz oraz sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adam Lipiński.

Premier zapowiedział wzmocnienie współpracy rządu z Polakami żyjącymi za granicą: "Chcemy wspólnie dokonać przełomu w tej współpracy. Powołałem międzyresortowy zespół, którego zadaniem jest przygotowanie trzech projektów ustaw jeszcze w tym półroczu" - powiedział szef rządu. Są to: Karta Polaka, ustawa o obywatelstwie oraz ustawa o repatriacji.

Omawiając sytuację Polonii na Wschodzie, prezes Rady Ministrów podkreślił konieczność jak najszybszego uruchomienia niezależnego radia dla Białorusi. Zapewnił, że w budżecie są środki na wsparcie tej inicjatywy.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

XXII Sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu RP i Sejmu Republiki Litewskiej

Sytuacja epidemiczna, Partnerstwo Wschodnie i sytuacja na Białorusi oraz współpraca infrastrukturalna i energetyczna były tematami Sesji, która odbyła się 26 marca br. w Warszawie.

List senator Barbary Borys-Damięckiej na Międzynarodowy Dzień Teatru

Niech żyje Teatr zawsze gotowy do podniesienia kurtyny, do przyjęcia swojej publiczności - pisze w liście do polskich teatrów z okazji przypadającego w sobotę, 27 marca Międzynarodowego Dnia Teatru senator i reżyser Barbara Borys-Damięcka.

Posiedzenie Polskiej Delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Gruzji

W dniu 19 marca br. odbyło się w formule hybrydowej spotkanie Polskiej Delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Gruzji z udziałem senator A.Chybickiej i M. Kochan.