Narzędzia:

6 lutego 2006 r.

06.02.2006

6 lutego 2006 r. wizytę w Senacie złożyła delegacja Riksdagu Królestwa Szwecji na czele z przewodniczącym Bjoernem von Sydow. Delegację przyjął wicemarszałek Maciej Płażyński.

Wicemarszałek M. Płażyński podkreślił, że Polska z wielkim zainteresowaniem przygląda się temu, co dzieje się w Szwecji, gdyż jest to najbliższy na północy sąsiad Polski. Dodał, że tak było nawet wtedy, gdy Polsce nie śniło się, że będzie w Unii Europejskiej, a Szwedzi pomagali polskiej opozycji. Wicemarszałek zaznaczył, że wizyta delegacji szwedzkiej w Polsce przypada po dużych zmianach politycznych, ale Polska jest krajem stabilnym i to, że zmieniła się ekipa rządząca, nie oznacza, iż zmieniły się podstawowe kierunki polityki zagranicznej.

Wicemarszałek podziękował Szwecji, że otworzyła swój rynek pracy dla Polaków. Zdaniem M. Płażyńskiego, bardzo ważna jest współpraca krajów bałtyckich. Wyraził nadzieję, że Szwecja zechce uczestniczyć w konferencji na temat zrównoważonego rozwoju obszaru bałtyckiego, którą chce zorganizować Polska pod patronatem szefów parlamentów.

Przewodniczący B. von Sydow wyraził nadzieję, że współpraca Riksdagu z nowo wybranym polskim parlamentem będzie się dobrze rozwijać. Podkreślił, że kontakty międzyparlamentarne są bardzo istotne, gdyż przekładają się na kontakty dwustronne. Przewodniczący Riksdagu interesował się stanowiskiem Polski w kwestiach europejskich. Zaznaczył, że Szwedzi w referendum sprzeciwili się wejściu do strefy euro, kwestia Traktatu Konstytucyjnego po francuskim i holenderskim "nie" została zawieszona. Parlamentarzyści szwedzcy są natomiast bardziej przychylni rozszerzeniu UE niż społeczeństwo.

Zdaniem wicemarszałka M. Płażyńskiego, tematy unijne nie dominują obecnie w debacie publicznej w Polsce. Zaznaczył, że polskie społeczeństwo przychylne jest rozszerzeniu UE. Polska widziałaby w Unii także Ukrainę, ale to dość odległa perspektywa. Zadeklarował pełną otwartość na współpracę międzyparlamentarną.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

XXII Sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu RP i Sejmu Republiki Litewskiej

Sytuacja epidemiczna, Partnerstwo Wschodnie i sytuacja na Białorusi oraz współpraca infrastrukturalna i energetyczna były tematami Sesji, która odbyła się 26 marca br. w Warszawie.

List senator Barbary Borys-Damięckiej na Międzynarodowy Dzień Teatru

Niech żyje Teatr zawsze gotowy do podniesienia kurtyny, do przyjęcia swojej publiczności - pisze w liście do polskich teatrów z okazji przypadającego w sobotę, 27 marca Międzynarodowego Dnia Teatru senator i reżyser Barbara Borys-Damięcka.

Posiedzenie Polskiej Delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Gruzji

W dniu 19 marca br. odbyło się w formule hybrydowej spotkanie Polskiej Delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Gruzji z udziałem senator A.Chybickiej i M. Kochan.