Narzędzia:

10 listopada 2005 r.

10.11.2005

Na swym pierwszym posiedzeniu zebrała się Komisja Gospodarki Narodowej. Posiedzeniu przewodniczył wicemarszałek Krzysztof Putra.

Porządek obrad przewidywał wybór kandydata na przewodniczącego komisji. W dyskusji senator Tadeusz Maćkała zgłosił na to stanowisko kandydaturę senatora Tomasza Misiaka. Senator Jarosław Lasecki zarekomendował senatora Marka Waszkowiaka.

W głosowaniu Komisja Gospodarki Narodowej zaakceptowała wniosek o przerwę w posiedzeniu i kontynuowanie obrad 15 listopada br.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Prace w komisjach senackich – 15 kwietnia 2021 r.

Obradowała Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

23. posiedzenie Senatu – drugi dzień

Senatorowie zakończyli obrady.

23. posiedzenie Senatu – pierwszy dzień

Zakończył się pierwszy dzień obrad.