Narzędzia:

10 listopada 2005 r.

10.11.2005

Pod przewodnictwem marszałka Bogdana Borusewicza odbyło się pierwsze w szóstej kadencji posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Porządek obrad przewidywał wybór kandydata na przewodniczącego komisji. W dyskusji senator Lesław Podkański zarekomendował na to stanowisko senatora Jerzego Chróścikowskiego.

W głosowaniu tajnym, przeprowadzonym przez senatorów Elżbietę Gelert, L. Podkańskiego i Marka Waszkowiaka, wzięło udział 10 senatorów. Za kandydaturą senatora J. Chróścikowskiego opowiedziało się 9 osób, głosów przeciwnych nie było, oddano 1 głos nieważny.

Ustalono, że zaaprobowanego przez Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska kandydata przedstawi Izbie senator M. Waszkowiak.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Prace w komisjach senackich – 15 kwietnia 2021 r.

Obradowała Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

23. posiedzenie Senatu – drugi dzień

Senatorowie zakończyli obrady.

23. posiedzenie Senatu – pierwszy dzień

Zakończył się pierwszy dzień obrad.