Narzędzia:

3 listopada 2005 r.

03.11.2005

Podczas posiedzenia Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich odbyło się pierwsze czytanie zgłoszonych przez grupy senatorów projektów uchwał w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.

Przedstawione projekty, które rekomendowali w imieniu wnioskodawców senatorowie Roman Ludwiczuk, Robert Smoktunowicz i Antoni Szymański, zmierzały do wprowadzenia zmian w katalogu stałych komisji senackich.

Podczas dyskusji propozycje zmian w tej sprawie zgłosili senatorowie Przemysław Alexandrowicz, Jan Szafraniec i Jerzy Szmit.

Po rozpatrzeniu zgłoszonych projektów oraz zmian zaproponowanych w dyskusji komisja regulaminowa wprowadziła do rozpatrywanych projektów poprawki i postanowiła wnieść o przyjęcie przez Senat jednolitego projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu. Na sprawozdawcę projektu uchwały w tej sprawie wybrano senatora Piotra Ł. J. Andrzejewskiego.

Zgodnie z projektem zaproponowano ustanowienie 16 następujących komisji stałych: Gospodarki i Finansów Publicznych; Kultury i Środków Przekazu; Nauki i Edukacji Narodowej; Obrony Narodowej; Ochrony Środowiska; Praw Człowieka i Praworządności; Regulaminowej i Spraw Senatorskich; Rodziny i Polityki Społecznej; Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej; Skarbu Państwa i Infrastruktury; Spraw Emigracji i Polaków za Granicą; Spraw Unii Europejskiej; Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej; Ustawodawczej i Regulacji Kodeksowych oraz Zdrowia, Kultury Fizycznej i Sportu. W projekcie zawarto także nowy załącznik do uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z 23 listopada 1990 r. - Regulamin Senatu dotyczący przedmiotowego zakresu działania komisji senackich.

Ponadto Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich ustaliła ujednolicony wzór karty do głosowania tajnego w sprawie wyborów kandydatów na przewodniczących komisji i ich zastępców.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Prace w komisjach senackich – 15 kwietnia 2021 r.

Obradowała Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

23. posiedzenie Senatu – drugi dzień

Senatorowie zakończyli obrady.

23. posiedzenie Senatu – pierwszy dzień

Zakończył się pierwszy dzień obrad.