Narzędzia:

I Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku

20.03.2012

19–20 marca 2012 r. w Warszawie pod hasłem „Innowacyjne uniwersytety trzeciego wieku dla społeczeństwa obywatelskiego i gospodarki” odbył się I Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku. To wydarzenie zostało zorganizowane w ramach obchodów, ogłoszonego przez Senat roku 2012 Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Szerzenie idei kształcenia osób starszych, promowanie wysokich standardów działania uniwersytetów, wzmocnienie współpracy z samorządami i uczelniami – było celem Kongresu.

Inicjatorem przedsięwzięcia był Uniwersytet Trzeciego Wieku (UTW) Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Zostało ono zrealizowane przy wsparciu  szerokiego środowiska UTW pod patronatem pierwszej damy RP Anny Komorowskiej. W otwarciu Kongresu wzięli udział m.in.: premier Donald Tusk, wicemarszałek Senatu Maria Pańczyk-Pozdziej, minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz.

Otwierając Kongres pierwsza dama RP powiedziała „Z satysfakcją mogę stwierdzić, że ta niezwykle wartościowa forma aktywizacji seniorów jest coraz bardziej doceniana i propagowana”. Dodała, że przede wszystkim cieszy stale wzrastająca liczba uniwersytetów trzeciego wieku oraz dbałość o ich wysoki poziom. Premier Donald Tusk zapowiedział wieloletnią kampanię na temat wydłużenia aktywności zawodowej. Przekonywał, że UTW to wspaniały ruch, a aktywność edukacyjna i zawodowa seniorów „to nie ekstrawagancja, kaprys, znudzonych, starszych ludzi”. Według premiera to doświadczenie słuchaczy UTW dodaje odwagi, by wystąpić z propozycją wydłużenia aktywności zawodowej.
„Kiedy przed laty przymierzaliśmy się w Polsce do powoływania pierwszych Uniwersytetów Trzeciego Wieku przeróżni malkontenci mówili, że ta idea się w Polsce nie przyjmie, że nie starczy seniorom determinacji w zdobywaniu wiedzy. Dziś już nikt takich wątpliwości nie ma” – powiedziała  Maria Pańczyk-Pozdziej, wicemarszałek Senatu. Przewodniczący senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej senator Mieczysław Augustyn  mówił o potrzebie zmian systemowych w opiece nad osobami niesamodzielnymi i ich rodzinami.

W trakcie Kongresu goście zza wschodniej granicy spotkali się z wicemarszałkiem Senatu Marią Pańczyk-Pozdziej i senatorem Mieczysławem Augustynem. Przedstawiciele UTW z Grodna, Solecznik, Kiszyniowa i Odessy opowiadali o swojej działalności i problemach jakie w niej napotykają. Specyfiką pracy tych uniwersytetów jest to, że ich działania nie ograniczają się do aktywizowania osób starszych. Placówki te są ośrodkami angażującymi Polaków w każdym wieku: od przedszkolaków począwszy, poprzez dzieci i młodzież w wieku szkolnym aż do seniorów.
W kongresie uczestniczyło ok. 3000 delegatów, reprezentujących środowiska akademickie seniorów z całej Polski.  Dzięki wsparciu finansowemu Senatu,  wzięli w nim udział także Polacy zza wschodniej granicy. W trakcie Kongresu odbyły debaty, panele dyskusyjne i warsztaty poświęcone roli i zadaniom Uniwersytetów, wyzwaniom, jakim muszą one obecnie sprostać, możliwościom ich rozwoju.

Doceniając działalność uczelni aktywizujących osoby w starszym wieku Senat, uchwałą z 1 lutego, ustanowił rok 2012 Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku. W uchwale m.in. napisano: ”W Europejskim Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, pragnąc podkreślić znaczenie edukacji dla rozwoju i wykorzystania potencjału starszego pokolenia Polaków oraz wskazać na ogromną rolę, jaką odgrywają seniorskie organizacje samopomocowe, Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia rok 2012 Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Obejmujący dziś już ponad 350 uniwersytetów i ponad 100 tysięcy członków ruch społeczny jest prawdziwym fenomenem na skalę europejską, nie mającym sobie równego pod względem bogactwa działalności i inicjatyw. Chociaż uniwersytety trzeciego wieku mają w Polsce już trzydziestopięcioletnią tradycję, to jednak dopiero od momentu odzyskania wolności przez nasz kraj przeżywają prawdziwy rozkwit. Zaświadcza to o szybko rosnących aspiracjach polskich seniorów nie tylko w dziedzinie edukacji, lecz także kultury, sportu, turystyki i rekreacji. Senat pragnie zachęcić seniorów do organizowania kolejnych uniwersytetów i włączania w ich działalność wszystkich osób starszych pragnących dotrzymywać kroku młodszym generacjom….”

 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Społeczny projekt reformy mediów publicznych

Na posiedzeniu Komisji Kultury i Środków Przekazu zaprezentowano społeczny projekt reformy mediów publicznych. Zakłada on uspołecznienie mediów publicznych, co oznacza ich odpolitycznienie i nawiązanie lepszego kontaktu z odbiorcami.

Prace w komisjach senackich – 4 października 2022 r.

Obradowały senackie komisje: zdrowia, gospodarki narodowej, rolnictwa, infrastruktury, samorządu terytorialnego, obrony narodowej, spraw emigracji, budżetu, samorządy terytorialnego, rodziny oraz petycji

Szef Kancelarii Senatu na uroczystości otwarcia Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy

Szef Kancelarii Senatu Adam Niemczewski w imieniu Marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego 2 października 2022 r. wziął udział w uroczystości otwarcia Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli.