Narzędzia:

18 lutego 2003 r.

18.02.2003

Na swym posiedzeniu Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Omawiana ustawa była pilnym projektem rządowym. Uzasadnieniem takiego trybu uchwalania była konieczność określenia zakresu wykroczeń, w wypadku których funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej będą uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej po rozpatrzeniu projektu ustawy i po przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowała przedłożone rozwiązanie. W głosowaniu senatorowie jednogłośnie przyjęli 3 poprawki o charakterze porządkowo-doprecyzowującym. Na sprawozdawcę stanowiska komisji wybrano senatora Zbigniewa Gołąbka.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

21. posiedzenie Senatu – trzeci dzień

Senatorowie zakończyli obrady

21. posiedzenie Senatu – drugi dzień

Zakończył się drugi dzień obrad

21. posiedzenie Senatu – pierwszy dzień

17 lutego 2021 r. zakończył się pierwszy dzień 21. posiedzenie Senatu. Izba wznowi obrady 18 lutego o godz. 9.30.