Narzędzia:

13 lutego 2003 r.

13.02.2003

13 lutego 2003 r. wizytę w Senacie złożył przewodniczący Riksdagu (Parlamentu) Królestwa Szwecji Björn von Sydov wraz z delegacją. Gości przyjął marszałek Longin Pastusiak.

W czasie spotkania marszałek podkreślił, że stosunki między Polską i Szwecją są dobre na wszystkich płaszczyznach. Poziom wymiany handlowej naszych państw jest taki sam, jak między Polską i USA. Dobra jest współpraca kulturalna - w Szwecji rozpoczyna się właśnie Rok Polski. 66% Szwedów opowiada się za przyjęciem Polski do UE. Marszałek L. Pastusiak podziękował za poparcie, jakiego Szwecja udziela naszym dążeniom do integracji z UE.

Björn von Sydov wyraził opinię, że dobra współpraca naszych państw będzie również potrzebna w ramach poszerzonej Unii, ponieważ tworzenie koalicji przy rozwiązywaniu konkretnych spraw sprzyja osiąganiu lepszych wyników.

Rozmówcy wiele uwagi poświęcili sprawie przyszłości UE, zwłaszcza jej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa. Zgodnie wyrazili pogląd, iż dążeniem Unii powinna być jedność we wszystkich sferach jej działalności.

Kolejnym omawianym zagadnieniem był konflikt iracki. Marszałek przedstawił stanowisko polskiego rządu i opinię naszego społeczeństwa w tej sprawie. Podkreślił, że Polska opowiada się za pokojowym rozwiązaniem konfliktu, respektowaniem rezolucji Rady Bezpieczeństwa i traktowaniem środków zbrojnych jako ostateczności.

Marszałek zwrócił uwagę na potrzebę stworzenia nowego ładu europejskiego i światowego.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

18. posiedzenie Senatu – piąty dzień

Zakończył się piąty dzień 18. posiedzenia

Senat z pomocą dla branż dotkniętych COVID-19

Senat 28 listopada 2020 r. przyjął jednogłośnie tzw. ustawę covidową – branżową i znacznie poszerzył zakres podmiotów, uprawnionych do skorzystania z pomocy przewidzianej w ustawie.