Narzędzia:

5 lutego 2003 r.

05.02.2003

Podczas posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia wybrano kandydata na przewodniczącego komisji w związku z rezygnacją z tej funkcji złożoną przez senatora Marka Balickiego.

W dyskusji kandydaturę senatora Jerzego Cieślaka zgłosiła senator Krystyna Sienkiewicz. W głosowaniu tajnym kandydaturę tę poparto jednomyślnie.

W sprawach organizacyjnych wiceprzewodniczący komisji senator J. Cieślak nawiązał do prośby marszałka Senatu i przewodniczącego Komisji Samorządu i Administracji Państwowej o przygotowanie przez komisję opinii w sprawie dokumentu przygotowanego przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej "Sektorowy Program Operacyjny. Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006".

Ustalono, że komisja wypracuje swoją opinię na temat ministerialnego dokumentu na posiedzeniu 7 lutego br.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

21. posiedzenie Senatu – trzeci dzień

Senatorowie zakończyli obrady

21. posiedzenie Senatu – drugi dzień

Zakończył się drugi dzień obrad

21. posiedzenie Senatu – pierwszy dzień

17 lutego 2021 r. zakończył się pierwszy dzień 21. posiedzenie Senatu. Izba wznowi obrady 18 lutego o godz. 9.30.