Narzędzia:

4 lutego 2003 r.

04.02.2003

Odbyło się posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, podczas którego przyjęto projekt uchwały w sprawie odwołania, na podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia senatora Marka Balickiego.

Podczas posiedzenia komisja przyjęła także projekt uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackich. W projekcie stwierdzono, że na podstawie art. 13 ust. 2 regulaminu Izby odwołuje się senatora M. Balickiego ze składu Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia, senatora Tadeusza Bartosa wybiera się do Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego, a senatora Zbigniewa Romaszewskiego do Komisji Ustawodawstwa i Praworządności.

Ustalono, że podczas posiedzenia plenarnego projekty obu uchwał zarekomenduje Izbie senator Andrzej Spychalski.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

21. posiedzenie Senatu – trzeci dzień

Senatorowie zakończyli obrady

21. posiedzenie Senatu – drugi dzień

Zakończył się drugi dzień obrad

21. posiedzenie Senatu – pierwszy dzień

17 lutego 2021 r. zakończył się pierwszy dzień 21. posiedzenie Senatu. Izba wznowi obrady 18 lutego o godz. 9.30.