Narzędzia:

4 lutego 2003 r.

04.02.2003

Komisja Ochrony Środowiska na swym posiedzeniu rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy o postępowaniu z substancjami zubożającymi warstwę ozonową. W posiedzeniu komisji wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Ochrony Środowiska, Ministerstwa Gospodarki oraz Najwyższej Izby Kontroli.

Po dyskusji komisja postanowiła rekomendować Senatowi wprowadzenie poprawki do ustawy.

Na sprawozdawcę stanowiska komisji podczas posiedzenia plenarnego Izby wyznaczono senatora Franciszka Bachledę-Księdzularza.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

21. posiedzenie Senatu – trzeci dzień

Senatorowie zakończyli obrady

21. posiedzenie Senatu – drugi dzień

Zakończył się drugi dzień obrad

21. posiedzenie Senatu – pierwszy dzień

17 lutego 2021 r. zakończył się pierwszy dzień 21. posiedzenie Senatu. Izba wznowi obrady 18 lutego o godz. 9.30.