Narzędzia:

4 lutego 2003 r.

04.02.2003

Komisja Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego na swym posiedzeniu rozpatrzyła trzy ustawy: o utworzeniu Akademii Obrony Narodowej; o utworzeniu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego; o utworzeniu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte .

W posiedzeniu komisji wzięli udział przedstawiciele władz zainteresowanych uczelni wojskowych, Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Dyskusja członków komisji skupiała się głównie na uwagach zawartych w opinii Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu. Część z nich komisja zaakceptowała i w kolejnych głosowaniach postanowiła zaproponować wprowadzenie do rozpatrywanych ustaw poprawek o charakterze legislacyjnym.

Na sprawozdawców stanowiska komisji na posiedzeniu plenarnym Izby wyznaczono: o ustawie o utworzeniu Akademii Obrony Narodowej - senatora Wiesława Pietrzaka, ustawie o utworzeniu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego - senatora Grzegorza Niskiego, ustawie o utworzeniu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte - marszałka Longina Pastusiaka.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

21. posiedzenie Senatu – trzeci dzień

Senatorowie zakończyli obrady

21. posiedzenie Senatu – drugi dzień

Zakończył się drugi dzień obrad

21. posiedzenie Senatu – pierwszy dzień

17 lutego 2021 r. zakończył się pierwszy dzień 21. posiedzenie Senatu. Izba wznowi obrady 18 lutego o godz. 9.30.