Narzędzia:

4 lutego 2003 r.

04.02.2003

Na swym posiedzeniu Komisja Emigracji i Polaków za Granicą rozpatrzyła projekt uchwały Prezydium Senatu w sprawie określenia kierunków działania oraz priorytetów finansowania zadań państwowych w zakresie opieki Senatu nad Polonią i Polakami za granicą w roku 2003 (zgodnie z § 2 uchwały Prezydium Senatu z 19 grudnia 2002 r.).

Komisja Emigracji i Polaków za Granicą przygotowała także opinię na temat wniosków polonijnych o dotację z budżetu Kancelarii Senatu dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych. Rozpatrzono i zaopiniowano następujące wnioski o dotację z budżetu Kancelarii Senatu na wykonanie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą:

  1. Wniosek Fundacji "Oświata Polska za Granicą" - program bezpłatnej prenumeraty prasy dla środowisk polskich na Wschodzie - 175 500 zł. Komisja zaopiniowała wniosek pozytywnie.
  2. Wniosek Caritas Archidiecezji Wrocławskiej - organizowanie kolonii letnich w Sulistrowiczkach dla dzieci i młodzieży z polskich rodzin na Ukrainie, Litwie i Białorusi - 36 750 zł. Komisja zaopiniowała wniosek pozytywnie.

Podczas posiedzenia Komisji Emigracji i Polaków za Granicą ustalono także plan wizytacji zadań inwestycyjnych w br. realizowanych ze środków budżetowych Kancelarii Senatu za pośrednictwem Stowarzyszenia "Wspólnota Polska". Wizytacje objęłyby inwestycje na Białorusi, Litwie, Ukrainie i Łotwie, a ich przeprowadzenie planowane jest na luty i marzec br. przez zespoły złożone z senatorów członków komisji, z udziałem pracowników Kancelarii Senatu i "Wspólnoty Polskiej" oraz konsulatów RP.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

21. posiedzenie Senatu – trzeci dzień

Senatorowie zakończyli obrady

21. posiedzenie Senatu – drugi dzień

Zakończył się drugi dzień obrad

21. posiedzenie Senatu – pierwszy dzień

17 lutego 2021 r. zakończył się pierwszy dzień 21. posiedzenie Senatu. Izba wznowi obrady 18 lutego o godz. 9.30.