Narzędzia:

4 lutego 2003 r.

04.02.2003

Podczas wspólnego posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyjęto stanowisko do ustawy o zmianie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia. Pierwsze posiedzenie w tej sprawie odbyło się 22 stycznia br.

W zaaprobowanym przez połączone komisje projekcie uchwały zarekomendowano Senatowi wprowadzenie 20 poprawek do rozpatrywanej ustawy sejmowej. Ustalono, że postulowane zmiany przedstawi Izbie senator Włodzimierz Łęcki.

Komisje zaproponowały m.in., aby wszyscy rolnicy mieli prawo do ekwiwalentu za zalesianie gruntów, wynoszącego 150 zł miesięcznie, a nie jak zdecydował Sejm - tylko ci, którzy w ciągu ostatnich 5 lat prowadzili gospodarstwo rolne. Wprowadzenie tej zmiany poparło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W opinii senatorów, wprowadzenie 5-letniego ograniczenia stwarza nierówność wobec podmiotów gospodarczych, co może spowodować zaskarżenie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego.

Ponadto zaproponowano, by pod zalesianie - oprócz zapisanych już w ustawie gruntów klasy V i VI - przeznaczyć także grunty klasy IV, jeżeli ich łączna powierzchnia nie przekracza 10% areału gruntów przeznaczonych pod zalesianie w jednym gospodarstwie.

Zaproponowano również, by do nazwy ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesiania dopisać "oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska", ponieważ w ustawie zawarto odwołanie się do finansowania opracowywania planów i sadzonek leśnych z funduszy ochrony środowiska.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

21. posiedzenie Senatu – trzeci dzień

Senatorowie zakończyli obrady

21. posiedzenie Senatu – drugi dzień

Zakończył się drugi dzień obrad

21. posiedzenie Senatu – pierwszy dzień

17 lutego 2021 r. zakończył się pierwszy dzień 21. posiedzenie Senatu. Izba wznowi obrady 18 lutego o godz. 9.30.