Narzędzia:

20 marca 2002 r.

20.03.2002

Na swym posiedzeniu Komisja Nauki, Edukacji i Sportu rozpatrywała ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Ustawę, która powstała na podstawie projektu poselskiego, omówił poseł sprawozdawca Franciszek Potulski. W imieniu rządu do przyjętych rozwiązań ustosunkował się wiceminister edukacji narodowej i sportu Tadeusz Sławecki. Wyjaśnień udzielała także dyrektor Departamentu Prawnego MENiS Joanna Rozwadowska.

Po wnikliwej dyskusji komisja postanowiła nie zgłaszać zastrzeżeń do nowelizacji sejmowej. W głosowaniu, przy jednym głosie wstrzymującym się, zarekomendowano Senatowi przyjęcie bez poprawek ustawy sejmowej. Na sprawozdawcę wybrano senator Irenę Kurzępę.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Prace w komisjach senackich – 27 kwietnia 2022 r.

Obradowały senackie komisje: ds. klimatu, spraw zagranicznych, samorządu terytorialnego oraz rodziny.

Prace w komisjach senackich – 20 kwietnia 2022 r.

Obradowały komisje: Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Ustawodawcza.

Prace komisji senackich – 11 kwietnia 2022 r.

Obradowały senackie komisje: emigracji, rodziny, samorządu terytorialnego, infrastruktury, środowiska, rolnictwa, budżetu, spraw zagranicznych.