Narzędzia:

12 grudnia 2001 r.

12.12.2001

Senatorowie z Komisji Nauki, Edukacji i Sportu postanowili nie zgłaszać zastrzeżeń do ustawy o nadaniu Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni nazwy Akademia Morska w Gdyni. Podczas posiedzenia wysłuchano posła sprawozdawcy Franciszka Potulskiego, rektora Wyższej Szkoły Morskiej Piotra Przybyłowskiego oraz wiceministra infrastruktury Marka Szymońskiego. Ponadto zapoznano się z opinią Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu.

Omawiana ustawa została przedłożona w Sejmie jako projekt poselski, którego wnioskodawcy w uzasadnieniu podkreślili wysoki poziom uczelni w zakresie dydaktyki, badań naukowych, kwalifikacji pracowników, współpracy zagranicznej i rozwoju bazy dydaktyczno-lokalowej. Zgodnie z intencją projektodawcy zmiana nazwy z Wyższej Szkoły Morskiej na Akademię Morską jest logiczną konsekwencją ciągłego i udokumentowanego wieloletniego rozwoju, spełnienia aspiracji, a także potwierdzeniem pozycji uczelni w gronie szkół akademickich.

W głosowaniu komisja poparła ustawę sejmową i postanowiła zaproponować Izbie przyjęcie jej bez poprawek. Postanowiono, że stanowisko komisji przedstawi senator Edmund Wittbrodt.

W drugim punkcie porządku dziennego rozpatrzono ustawę o zmianie nazwy Akademia Wychowania Fizycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku-Oliwie. Podczas omawiania tego punktu stanowisko rządu prezentował wiceminister edukacji narodowej i sportu Adam Giersz. W imieniu Sejmu głos zabrał poseł F. Potulski. Ponadto wysłuchano rektora uczelni Janusza Czerwińskiego i opinii Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu.

Ustawa sejmowa, która była projektem poselskim, dotyczy zmiany nazwy uczelni poprzez dodanie słów "i Sportu" i ma odzwierciedlić rzeczywisty stan prowadzonej działalności dydaktycznej w zakresie kształcenia kadr trenerskich i rozwoju sportu.

W głosowaniu Komisja Nauki, Edukacji i Sportu poparła rozpatrywaną ustawę. Ustalono, że sprawozdanie w tej sprawie złoży Izbie senator Jolanta Popiołek.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Prace w komisjach senackich – 27 kwietnia 2022 r.

Obradowały senackie komisje: ds. klimatu, spraw zagranicznych, samorządu terytorialnego oraz rodziny.

Prace w komisjach senackich – 20 kwietnia 2022 r.

Obradowały komisje: Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Ustawodawcza.

Prace komisji senackich – 11 kwietnia 2022 r.

Obradowały senackie komisje: emigracji, rodziny, samorządu terytorialnego, infrastruktury, środowiska, rolnictwa, budżetu, spraw zagranicznych.