Narzędzia:

30 listopada 2001 r.

30.11.2001

30 listopada br., z inicjatywy marszałka Longina Pastusiaka, odbyło się w Senacie Forum Parlamentarzystów Pomorza. W spotkaniu wzięli udział posłowie i senatorowie wszystkich opcji politycznych mających reprezentację w obecnym parlamencie.

W forum udział wzięli senatorowie: Anna Kurska, Ewa Serocka, Gerard Czaja, Edmund Wittbrodt, posłowie: Małgorzata Ostrowska, Grażyna Paturalska, Edmund Stachowicz, Gertruda Szumska, Stanisław Kalinowski, Jacek Kowalik, Joanna Senyszyn, Lech Zielonka oraz - specjalnie zaproszony - rektor Uniwersytetu Gdańskiego profesor Marcin Pliński.

Marszałek L. Pastusiak podkreślił, że misją parlamentarzystów jest umiejętne godzenie zadań wyznaczonych posłom i senatorom przez konstytucję ze służeniem pomocą instytucjom, władzom, obywatelom regionu, z którego zostali wybrani. Marszałek wyraził przekonanie, że dzięki wspólnej pracy lepiej i skuteczniej będzie można tę misję wypełniać.

Tematem inauguracyjnego spotkania były problemy Uniwersytetu Gdańskiego. Rektor Marcin Pliński przedstawił osiągnięcia uczelni, a na tym tle problemy, z którymi borykają się władze uczelni. Rektor przekazał posłom i senatorom uchwałę Senatu UG z 29 listopada br., dotyczącą planowanego przez rząd wstrzymania w 2002 roku wzrostu wynagrodzeń pracowników szkół wyższych. Jak wynika z uchwały, środowisko akademickie nie godzi się na te zmiany, gdyż spowodowałyby one realny spadek i tak niskich wynagrodzeń w szkołach wyższych w porównaniu z płacami w gospodarce narodowej, a w wyniku tego - dalszą ucieczkę nauczycieli akademickich do innych, lepiej płatnych gałęzi gospodarki.

Trwa rozbudowa Uniwersytetu Gdańskiego. W tym roku zostaną oddane nowe budynki dla Wydziału Prawa i Administracji. Niestety, ciągle brakuje należnej na ten cel dotacji z budżetu państwa. Rektor zwrócił się do parlamentarzystów Pomorza o interwencję w tej sprawie w MENiS.

Rektor Marcin Pliński zaapelował także do posłów i senatorów o wsparcie nowej inwestycji uczelni - budowę biblioteki uniwersyteckiej. Projekt budowy jest ujęty w planach inwestycyjnych MENiS - rzecz w tym, by nie został z niego wykreślony.

Posłowie i senatorowie podkreślili potrzebę ujęcia tego konkretnego projektu inwestycyjnego, jakim jest biblioteka, w planie rozwoju całej uczelni. Zdaniem marszałka L. Pastusiaka, Uniwersytet Gdański, dysponujący atrakcyjnymi terenami w centrum Trójmiasta, ma szansę stać się - w sensie architektonicznym i funkcjonalnym - najnowocześniejszym uniwersytetem w Polsce.

Uczestniczący w forum parlamentarzyści omówili strategię pomocy gdańskiej uczelni. Podkreślili też potrzebę kolejnych spotkań i wskazali ważne dla regionu zagadnienia, którymi chcieliby się zająć.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Zespół ds. Spółki GetBack proponuje wzmocnienie systemu nadzoru finansowego

Propozycje legislacyjne Zespołu ds. GetBack zmierzają do obrony nieprofesjonalnych inwestorów

„Szkoła i wagary” – kolejne spotkanie w ramach cyklu „Dialogi senackie”.

O tym, dlaczego obecny system edukacji jest raczej miejscem frustracji niż satysfakcji i jak można to zmienić, debatowali uczestnicy czwartej "Gadki senackiej".

„Warto być przyzwoitym” – w Senacie o wizji polityki Władysława Bartoszewskiego

„Życie nie musi być łatwe. Gorzej, jeśli jest nudne”. Zdaniem uczestników debaty ta anegdota dobrze opisuje fenomen Władysława Bartoszewskiego, wybitnej postaci polskiej polityki.