Narzędzia:

28 listopada 2001 r.

28.11.2001

Senatorowie z Komisji Kultury i Środków Przekazu spotkali się z ministrem kultury Andrzejem Celińskim. W posiedzeniu wzięła także udział sekretarz stanu w tym resorcie Aleksandra Jakubowska.

Kierownictwo Ministerstwa Kultury przedstawiło syntetyczną informację dotyczącą trudności w realizacji części 24 budżetu w bieżącym roku oraz założeń na przyszły rok.

Minister A. Celiński stwierdził, że dla Ministerstwa Kultury rok 2002 stanie się czasem przetrwania. Zapowiedział, że finansowane będą zadania i projekty kulturalne, a nie - jak dotychczas - placówki i instytucje. Jego zdaniem, obecny budżet ministerstwa jest mniej więcej o 1/3 mniejszy od poprzedniego. Na kondycję resortu wpłynął, zdaniem A. Celińskiego, nieprzewidziany brak środków w grudniu 2000 r., drastyczne ograniczenia zasileń finansowych, wprowadzone przez ministra finansów od lipca do końca br. oraz mniejsze niż zakładano dochody w instytucjach kultury. Tak drastyczne ograniczenie środków w br. powoduje katastrofalną sytuację finansową w wielu podległych ministerstwu jednostkach budżetowych, instytucjach kultury i szkołach wyższych.

"Gdy przychodzi czas cięć budżetowych, nakazem moralnym jest analiza ponoszonych kosztów. Unikam krytyki poprzedników, ale w ministerstwie, które przejęliśmy, nigdy nie było monitoringu i kontroli wydatków. Aby położyć temu kres, ujawniamy w Internecie podstawy naszych decyzji finansowych oraz procedury obowiązujące ubiegających się o dofinansowanie z puli ministerialnej. Jawność jest podstawowym obowiązkiem zarządzających publicznymi finansami" - stwierdził minister A. Celiński.

W opinii szefa resortu kultury, ochrona szkolnictwa artystycznego, edukacji kulturalnej i dbanie o rozwój twórczości to podstawowe zadania ministerstwa. "Uważamy, że państwo powinno wspierać młodych, dobrze zapowiadających się twórców, dofinansowywać debiutanckie filmy fabularne, dokumentalne i krótkometrażowe. Uznani artyści są w stanie przyciągnąć sponsorów i w ten sposób odciążyć państwo" - mówił A. Celiński.

W związku z tym, mają zostać zmienione zasady przyznawania dotacji. Finansowane będą zadania i projekty, a nie - jak dotychczas - placówki i instytucje. Nagradzane będą zaradność i sukces: dotację dostanie ten, kto wykazał się przedsiębiorczością i zebrał już część potrzebnej kwoty.

A. Celiński podkreślił, że nieprzypadkowo celem jego pierwszej podróży jako ministra kultury były Sejny, miejsce prężnego działania fundacji zajmującej się promowaniem otwartego myślenia, tolerancji i działaniem na rzecz pojednania polsko-litewskiego.

W dyskusji o potrzebie promocji kultury mówił wicemarszałek Kazimierz Kutz. Senator Dorota Kempka zwróciła uwagę na znaczenie edukacji kulturalnej. Poruszono także kontrowersje wokół polskiej prywatnej ekspozycji na brukselskich targach "Europalia".

W drugiej części posiedzenia Komisji Kultury i Środków Przekazu senatorowie zobowiązali się złożyć swoje propozycje do planu pracy komisji w V kadencji. Proponowane wstępnie tematy dotyczyły m.in. nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, wstępnego przejrzenia budżetu na 2002 rok, zagadnień sponsoringu i wspierania kultury przez biznes czy ochrony zabytków niszczejących lub wywożonych z Ziem Zachodnich.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Prace w komisjach senackich – 27 kwietnia 2022 r.

Obradowały senackie komisje: ds. klimatu, spraw zagranicznych, samorządu terytorialnego oraz rodziny.

Prace w komisjach senackich – 20 kwietnia 2022 r.

Obradowały komisje: Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Ustawodawcza.

Prace komisji senackich – 11 kwietnia 2022 r.

Obradowały senackie komisje: emigracji, rodziny, samorządu terytorialnego, infrastruktury, środowiska, rolnictwa, budżetu, spraw zagranicznych.