Narzędzia:

13 listopada 2001 r.

13.11.2001

13 listopada 2001 r. marszałek Longin Pastusiak przebywał w Trójmieście.
W Sopocie marszałek uczestniczył w konferencji na temat: "Przyszłość gospodarcza ziem nadmorskich", zorganizowanej w ramach obchodów jubileuszu 10-lecia Związku Miast i Gmin Morskich, skupiającego 30 gmin. W wystąpieniu skierowanym do uczestników konferencji marszałek Longin Pastusiak podkreślił rolę Senatu w kreowaniu ustawodawstwa zwią
zanego z problematyką morską. Zapewnił też, że Senat V kadencji będzie się często włączał w przedsięwzięcia sprzyjające rozwojowi regionu nadmorskiego.
W Sopocie marszałek spotkał się także z redaktorami naczelnymi prasy, radia i telewizji z regionu gdańs
kiego.
W Gdańsku marszałek Longin Pastusiak spotkał się z rektorem Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr. hab. Marcinem Plińskim oraz członkami Senatu uczelni. Najważniejszą kwestią poruszoną w rozmowie były problemy inwestycyjne: budowa obiektów dla wydziału
prawa i administracji, wydziału nauk społecznych oraz budowa miasteczka akademickiego z biblioteką uniwersytecką.

Marszałek Senatu uczestniczył ponadto w "Bałtyckim Forum Gospodarczym", zorganizowanym w Gdańsku przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Tematem przewodnim tego spotkania był rozwój ekonomiczny regionu Morza Bałtyckiego, uznanego przez ekspertów za region, który może być jednym z najszybciej rozwijających się w Europie.
W wystąpieniu na sesji podsumowującej forum marszałek L. Pastusiak powi
edział m.in.: Wiele się mówi o wyzwaniach dla Polski. Wyzwanie w gruncie rzeczy oznacza konieczność sprostania nowym problemom i oznacza konieczność sprostania zmieniającej się konkurencyjności i zmieniającemu się zawsze dynamicznemu układowi sił w regionie czy w świecie. Jeżeli kraj nie jest w stanie sprostać wyzwaniom, to przeradzają się one w zagrożenia. Polska nie jest wolna od wyzwań ani od zagrożeń regionalnych i globalnych.
Dziś bezpieczeństwo nabiera innego, nie tylko charakterystycznego, tradycyjne
go wymiaru militarnego i zabezpieczenia przed agresją z zewnątrz. Dziś nowoczesne państwa budują swoje bezpieczeństwo nie tylko przez tradycyjne wchodzenie w pakty wojskowe i sojusze, ale również przez rozbudowę dialogu politycznego, ekonomicznego, współpracy gospodarczej, a także przez wchodzenie do struktur integracyjnych. Dobrym przykładem takiego dialogu jest współpraca regionalna w basenie Morza Bałtyckiego - stwierdził marszałek.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Senacki Zespół Samorządowy podpisał porozumienie z samorządowcami

Senacki Zespół Samorządowy na posiedzeniu 16 czerwca br. podpisał z organizacjami, skupiającymi samorządy z różnych stron Polski, porozumienie na rzecz rozwoju samorządów terytorialnych.

XXII Sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu RP i Sejmu Republiki Litewskiej

Sytuacja epidemiczna, Partnerstwo Wschodnie i sytuacja na Białorusi oraz współpraca infrastrukturalna i energetyczna były tematami Sesji, która odbyła się 26 marca br. w Warszawie.

List senator Barbary Borys-Damięckiej na Międzynarodowy Dzień Teatru

Niech żyje Teatr zawsze gotowy do podniesienia kurtyny, do przyjęcia swojej publiczności - pisze w liście do polskich teatrów z okazji przypadającego w sobotę, 27 marca Międzynarodowego Dnia Teatru senator i reżyser Barbara Borys-Damięcka.