Narzędzia:

9 listopada 2001 r.

09.11.2001

9 listopada 2001 r. marszałek Longin Pastusiak przebywał we Wrocławiu, gdzie m.in. spotkał się z wojewodą dolnośląskim Ryszardem Nawratem oraz wicemarszałkiem województwa dolnośląskiego Arturem Zielińskim. W czasie rozmów, w których uczestniczyli również senatorowie: Maria Berny, Bogusław Litwiniec i Marian Noga, omawiano kwestie związane z rozwojem regionu dolnośląskiego.

Marszałek L. Pastusiak ponadto wziął udział w otwarciu Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego Światowej Fundacji "Zdrowie-Rozum-Serce". Marszałek, będący wiceprzewodniczącym Honorowej Rady Fundacji, wręczył nominację do Honorowej Rady Polskiego Oddziału Fundacji prof. Marianowi Nodze, rektorowi Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, senatorowi RP.

Podczas wizyty we Wrocławiu marszałek Senatu spotkał się z rektorem Uniwersytetu Wrocławskiego Romualdem Gellesem. Omawiano sprawy związane z 300-leciem uczelni oraz budową biblioteki uniwersyteckiej. Uczestniczył także w uroczystościach związanych z jubileuszem 70-lecia urodzin Marka Mazurkiewicza, profesora Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Marszałek podkreślił zasługi profesora w tworzeniu konstytucji, pracach na rzecz integracji europejskiej, odpowiedzialności legislacyjnej i finansów publicznych. Profesor M. Mazurkiewicz był posłem na Sejm I i II kadencji.

We Wrocławiu marszałek L. Pastusiak spotkał się również z przewodniczącym Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce Friedrichem Petrachem. Rozmawiano o sprawach mniejszości narodowych w Polsce.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Senacki Zespół Samorządowy podpisał porozumienie z samorządowcami

Senacki Zespół Samorządowy na posiedzeniu 16 czerwca br. podpisał z organizacjami, skupiającymi samorządy z różnych stron Polski, porozumienie na rzecz rozwoju samorządów terytorialnych.

Spotkanie Parlamentarnej Grupy Polsko-Irańskiej z ambasadorem Iranu

Na spotkaniu 16 czerwca br. dyskutowano między innymi o kontaktach handlowych i planach intensyfikacji relacji międzyparlamentarnych.

Spotkanie Parlamentarnej Grupy Polsko-Tajlandzkiej z Ambasadorem Tajlandii

Rozmowy, które odbyły się 15 czerwca br., dotyczyły m.in. współpracy międzyparlamentarnej oraz intensyfikacji kontaktów gospodarczych.