Narzędzia:

31 października 2001 r.

31.10.2001

31 października br. marszałek Longin Pastusiak przyjął przedstawicieli Polskiego Klubu Biznesu z prezesem Ryszardem Konwerskim.

Podczas spotkania przedsiębiorcy zwrócili uwagę na potrzebę wykorzystania potencjału 17-milionowej Polonii w celu ożywienia gospodarczego kraju, a szczególnie wspierania rozwoju małych i średnich firm.

W rozmowie podkreślano, że Polski Klub Biznesu jest od wielu lat inicjatorem powstawania za granicą klubów gospodarczych, np. Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Gospodarczego czy Polsko-Szwedzkiego Klubu Gospodarczego. Organizacje te przyczyniają się do inicjowania i rozwoju kontaktów gospodarczych z Polską. Zdaniem przedsiębiorców, istnieje potrzeba zakładania takich organizacji gospodarczych na Wschodzie. Takie działania podjęto już na Litwie , Ukrainie i w Rosji.

Goście przedstawili marszałkowi propozycję współpracy Polskiego Klubu Biznesu z komisjami senackimi, które doświadczenia zdobyte przez przedsiębiorców mogłyby wykorzystać w kontaktach gospodarczych Polski z Zachodem. Zadeklarowali także kontynuowanie pomocy Polakom z Kazachstanu.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Senacki Zespół Samorządowy podpisał porozumienie z samorządowcami

Senacki Zespół Samorządowy na posiedzeniu 16 czerwca br. podpisał z organizacjami, skupiającymi samorządy z różnych stron Polski, porozumienie na rzecz rozwoju samorządów terytorialnych.

XXII Sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu RP i Sejmu Republiki Litewskiej

Sytuacja epidemiczna, Partnerstwo Wschodnie i sytuacja na Białorusi oraz współpraca infrastrukturalna i energetyczna były tematami Sesji, która odbyła się 26 marca br. w Warszawie.

List senator Barbary Borys-Damięckiej na Międzynarodowy Dzień Teatru

Niech żyje Teatr zawsze gotowy do podniesienia kurtyny, do przyjęcia swojej publiczności - pisze w liście do polskich teatrów z okazji przypadającego w sobotę, 27 marca Międzynarodowego Dnia Teatru senator i reżyser Barbara Borys-Damięcka.