Narzędzia:

Otwarcie kanału żeglugowego na Mierzei Wiślanej

17.09.2022
Otwarcie kanału na Mierzei Wiślanej. Fot. Tomasz Ozdoba / Kancelaria Senatu.

Wicemarszałek Senatu RP Marek Pęk i senatorowie, w tym członkowie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, wzięli udział w otwarciu kanału na Mierzei Wiślanej.

Prace na mierzei rozpoczęły się jesienią 2019 r. Przekop powstał między Skowronkami a Przebrnem po to, aby statki wpływające na Zalew Wiślany mogły omijać Cieśninę Piławską, której strefę przybrzeżną kontroluje Rosja. 17 września 2022 r. otwarto kanał żeglugowy.

Data otwarcia kanału – 17 września – nie jest przypadkowa: odnosi się do napaści Rosji na Polskę w 1939 r. i ma być symbolem uniezależnienia Polski od rosyjskiej kontroli we wschodniej części Bałtyku.

„Gdy droga wodna z Zatoki Gdańskiej do Zalewu Wiślanego będzie otwarta, nie będziemy musieli prosić naszego sąsiada, Rosję, o zgodę na przepłyniecie na wody Zalewu Wiślanego” – mówi Wojciech Piecha, zastępca przewodniczącego senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, która odbywa wyjazd studyjny na Pomorzu.

W czasie uroczystości otwarcia kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną dyrektor Urzędu Morskiego uruchomił śluzę. Tym samym droga morska łącząca Zalew Wiślany z Morzem Bałtyckim została udrożniona. Przepłynął nią pierwszy statek – Zodiak II – pełniący funkcję lodołamacza i wyposażony w system holowniczy. Jednostka zakończyła rejs w Gdańsku.

Nowy kanał żeglugowy ma kilometr długości i pięć metrów głębokości. Do portu w Elblągu wpłyną jednostki o zanurzeniu do czterech i pół metra, długości do stu metrów oraz szerokości do dwudziestu metrów.

Dwa mosty obrotowe na kanale umożliwią przejazd samochodów po mierzei. Gotowy jest także budynek Kapitanatu Portu Nowy Świat.

„To inwestycja bardzo potrzebna dla regionu Warmii i Mazur, szczególnie dla Elbląga, który jest czwartym co do wielkości polskim portem na Bałtyku. Przyszłość tego portu rysuje się w pozytywnych barwach, ponieważ przyciągnie on inwestorów, którzy będą chcieli go na nowo uruchomić, zwiększyć jego możliwości przeładunkowe i zarabiać pieniądze dla regionu. Poszczególnym miastom, które znajdują się w obrębie zalewu, jak Tolkmicko, Frombork i inne, pozwoli to na rozwój turystyki. Otwarcie kanału da sygnał do inwestowania w mariny, w turystykę, a region odżyje i będzie postrzegany zdecydowanie lepiej” – ocenia senator Wojciech Piecha.

Inwestorem kanału jest Urząd Morski w Gdyni, a generalnym wykonawcą konsorcjum złożone z sopockiej firmy NDI i belgijskiej Besix. Prace, które zakończą się w przyszłym roku, obejmą pogłębienie toru wodnego prowadzącego przez Zalew Wiślany i budowę mostu na rzece Elbląg. Dotąd nie wiadomo, kto wybuduje ostatnie 900 metrów toru przed portem w Elblągu.

Wokół wykonywania przekopu narosły kontrowersje. Przeciwny przekopowi był Zarząd Województwa Pomorskiego, który wskazywał na duży koszt budowy i zniszczenie środowiska. Samorząd Elbląga argumentował, że przekop zwiększy ruch handlowy i turystyczny.

Senatorowie uczestniczący w wizycie studyjnej złożyli także kwiaty na grobach bohaterów zamordowanych w 1946 r. przez komunistów – Danuty Siedzikówny, ps. Inka, i Feliksa Selmanowicza, ps. Zagończyk, pochowanych na Cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku. Siedzikówna służyła w wileńskiej Armii Krajowej. Była sanitariuszką. Została aresztowana w Gdańsku przez Urząd Bezpieczeństwa, gdzie doznała tortur. W grypsie przesłanym z więzienia do babci napisała „zachowałam się jak trzeba”. Skazana na karę śmierci i zamordowana 28 sierpnia 1946 r. Po śmierci otrzymała stopień podporucznika. Feliks Selmanowicz także był żołnierzem w wileńskiej AK, gdzie pełnił funkcję zastępcy dowódcy plutonu. Wcześniej jako ochotnik uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. Aresztowany w lipcu 1946 r. Pośmiertnie nadano mu stopień podpułkownika. Siedzikówna i Selmanowicz to żołnierze wyklęci – partyzanci, którzy po zakończeniu II wojny światowej walczyli zbrojnie z komunistami. Oboje spoczęli w sąsiadujących ze sobą mogiłach.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Senat wybrał ławników Sądu Najwyższego

Izba na 50. posiedzeniu X. kadencji w dniu 6 października br. wybrała 30 ławników Sądu Najwyższego drugiej kadencji.

Spotkanie przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej z ambasadorem Izraela

6 października br. w Senacie odbyło się spotkanie senatora Jarosława Rusieckiego z dr. Yacovem Livnem.

Wystawa „Zwierzę to nie rzecz"

Wicemarszałkini Gabriela Morawska-Stanecka otworzyła w Senacie wystawę prac nadesłanych na konkurs „Zwierzę to nie rzecz".