Narzędzia:

Promocja oficerska WAT z udziałem Zastępcy Szefa Kancelarii Senatu

06.08.2022

Zastępca Szefa Kancelarii Senatu Jarosław Stolarczyk w imieniu Marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego wziął udział w promocji oficerskiej absolwentów Wojskowej Akademii Technicznej, która 6 sierpnia br. odbyła się na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.  W uroczystości uczestniczył także wiceminister obrony narodowej senator Wojciech Skurkiewicz, który odczytał list od szefa MON, wicepremiera Mariusza Błaszczaka.

Promocję na pierwszy stopień oficerski – podporucznika Wojska Polskiego otrzymało 436 absolwentów pięcioletnich studiów magisterskich Wojskowej Akademii Technicznej i 93 absolwentów Studium Oficerskiego WAT

W uroczystości udział wzięli także m.in. rektor-komendant WAT płk prof. Przemysław Wachulak, zastępca szefa Sztabu Generalnego WP gen dyw. Piotr Błazeusz, przedstawiciele wojska, kombatanci, biskupi i księża Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, przedstawiciele innych uczelni mundurowych, absolwenci WAT i ich rodziny.

Wojskowa Akademia Techniczna (WAT), powołana ustawą z 1951 roku, jest publiczną uczelnią akademicką nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej. Jako otwarty uniwersytet techniczny służy Siłom Zbrojnym RP, nauce, gospodarce i społeczeństwu poprzez kształcenie podchorążych i studentów, rozwój kadry naukowo-dydaktycznej oraz prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinach nauk ścisłych, technicznych i społecznych. Proces dydaktyczny w WAT realizuje osiem wydziałów akademickich: Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, Cybernetyki, Elektroniki, Inżynierii Lądowej i Geodezji, Inżynierii Mechanicznej, Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa, Nowych Technologii i Chemii, Instytut Optoelektroniki.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Uroczystości powstańcze w Warszawie z udziałem przedstawicieli Senatu

Senatorowie Barbara Borys-Damięcka i Kazimierz Michał Ujazdowski oddali hołd ludności cywilnej na warszawskiej Woli, a Szef Kancelarii Senatu Adam Niemczewski wziął udział w upamiętnieniu wyzwolenia obozu „Gęsiówka”.

47. posiedzenie Senatu – pierwszy dzień

Zakończył się pierwszy dzień obrad.

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Prawa Elektrycznego

Parlamentarny Zespół ds. Prawa Elektrycznego przygotuje projekt nowego prawa elektrycznego. Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki wręczył specjalistom z dziedziny elektryki i energetyki akty powołania na ekspertów zespołu.