Narzędzia:

Spotkanie Marszałka Senatu RP z Gubernatorem Generalnym Związku Australijskiego

sprawy międzynarodowe 29.07.2022
fot. Łukasz Kamiński, Kancelaria Senatu

1 sierpnia br. Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki przyjął przebywającego z oficjalną wizytą w Polsce Gubernatora Generalnego Związku AustralijskiegoDavida Hurley’a. Rozmówcy wyrazili satysfakcję ze stanu relacji łączące oba kraje i podzielili pogląd, że ich historia jest znacznie dłuższa niż obchodzone w tym roku pół wieku stosunków dyplomatycznych. Stanowi o tym także braterstwo broni w czasach II wojny światowej, wspólny udział w misjach pokojowych, a także przystąpienie do sankcji przeciwko Rosji. Gubernator Generalny podkreślił, że rosyjska agresja na Ukrainę sprawia, iż więzy te mają charakter szczególny, ponieważ oba kraje wspólnie stoją po stronie wartości wolnego świata. Marszałek Senatu RP wyraził przekonanie, że świadomość wspólnoty międzynarodowej musi postawić tamę  barbarzyństwu.

Marszałek Tomasz Grodzki nawiązał w rozmowie do spotkania z przewodniczącym Senatu Australii, które miało miejsce w Krakowie. Zwrócił uwagę, że Senat tradycyjnie poświęca wiele uwagi sprawom Polonii, w tym także australijskiej, która - jak podkreślił - spotkała się w Australii z niezmiennie życzliwym przyjęciem. Gubernator wyraził wdzięczność za pomoc przekazaną przez Polskę w walce z pandemią Covid-19.

Omówiono również działania w ramach przeciwdziałania kryzysowi energetycznemu i klimatycznemu. Gubernator David Hurley zapewnił, że Australia jest gotowa sprzedawać Polsce węgiel, który wydobywa obecnie przede wszystkim w celach eksportowych. Profesor Tomasz Grodzki poinformował o pracach senackiej komisji nadzwyczajnej ds. klimatu i problemach jakie napotyka rozwój energii odnawialnej w Polsce.

W systemie konstytucyjnym Australii Gubernator Generalny jest przedstawicielem brytyjskiej królowej i pełni rolę głowy państwa. Jest też formalnie naczelnym zwierzchnikiem sił zbrojnych.

 

 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

„Dzieci i ryby mają głos” - debata młodzieżowa z udziałem Marszałka Senatu RP

„Czysta, zielona, przyjazna planeta – która po prostu musi ocaleć – to temat niezwykle ważny, zwłaszcza dla młodego pokolenia. Jestem dumny, że w Senacie możemy o tym z młodzieżą rozmawiać” – powiedział Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki.

Wicemarszałek Senatu na spotkaniu przewodniczących komisji do spraw UE parlamentów Litwy, Estonii, Łotwy i Polski

Wicemarszałek Senatu Michał Kamiński: najbardziej przejrzystym schematem planowania odbudowy Ukrainy byłoby połączenie go z kalendarzem akcesyjnym Ukrainy do UE.

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki na gali z okazji XX-lecia Związku Województw RP

„Głęboko wierzę w wizję Polski samorządowej, obywatelskiej, w której władza jest bliska ludzi, gdzie ludzie mają bezpośredni wpływ i decydują o tym, co jest dobre dla województw, dla powiatów, czyli dla nas” – powiedział Marszałek Tomasz Grodzki