Narzędzia:

Spotkanie Marszałka Senatu z ambasadorem Izraela

sprawy międzynarodowe 27.07.2022
fot. Łukasz Kamiński, Kancelaria Senatu

27 lipca 2022 r. Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki przyjął nowo mianowanego ambasadora Państwa Izrael w Polsce Yacova Livne.

Rozmowa dotyczyła między innymi stosunków między oboma krajami. Ambasador Livne z uznaniem wypowiedział się na temat działań podejmowanych przez Senat RP, mających na celu ochronę relacji polsko-izraelskich. Podziękował też za podjęcie przez Izbę 20 lipca br. uchwały w 80. rocznicę wielkiej akcji likwidacyjnej warszawskiego getta. Marszałek Tomasz Grodzki podkreślił, że Ambasador może liczyć na dobry kontakt z Senatem, który jest zainteresowany budowaniem mostów, zwłaszcza między przedstawicielami młodego pokolenia Polaków i Żydów. W tym kontekście rozmówcy poruszyli sprawy związane z przekazywaniem następnym pokoleniom wiedzy o Holokauście i współpracy obu państw przy organizacji wyjazdów izraelskiej młodzieży do miejsc pamięci w Polsce.

Marszałek Tomasz Grodzki i ambasador Yacov Livne omówili też sytuację polityczno-gospodarczą w obu krajach. Rozmawiali o aktywności parlamentarzystów polskich i izraelskich w ramach parlamentarnych grup bilateralnych. Poruszyli również temat bieżącej sytuacji międzynarodowej w kontekście wojny w Ukrainie i zagrożeń występujących na Bliskim Wschodzie oraz kwestię dalszej walki z pandemią COVID-19. Marszałek Tomasz Grodzki przypomniał, że Senat RP razem z Polsko-Izraelską Grupą Parlamentarną korzystali z izraelskich osiągnięć w tej dziedzinie. W styczniu 2021 r. zorganizowane zostało zdalne spotkania polskich posłów i senatorów z prof. Ranem Balicerem, Przewodniczącym Krajowej Rady Eksperckiej ds. COVID-19 przy Kancelarii Premiera Izraela.

 

 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Uroczystości w 102. rocznicę Bitwy Warszawskiej

Zastępca Szefa Kancelarii Senatu Jarosław Stolarczyk w imieniu Marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego uczestniczył w uroczystościach, które w rocznicę bitwy z 1920 r. odbyły się w Ossowie.

Apel do Sejmu o podjęcie prac nad senackimi inicjatywami

Wicemarszałek Senatu RP Michał Kamiński i przewodniczący Komisji Ustawodawczej senator Krzysztof Kwiatkowski w liście do Marszałek Sejmu zaapelowali, by Sejm zajął się projektami ustaw, złożonymi przez Senat.

Promocja oficerska WAT z udziałem Zastępcy Szefa Kancelarii Senatu

Minister Jarosław Stolarczyk w imieniu Marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego wziął udział w promocji oficerskiej absolwentów Wojskowej Akademii Technicznej na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.