Narzędzia:

Rozmowa Marszałka Senatu RP z ambasadorem Ukrainy

sprawy międzynarodowe 26.07.2022
Fot. Łukasz Kamiński, Kancelaria Senatu

Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki przyjął 26 lipca br. rozpoczynającego misję dyplomatyczną w Polsce ambasadora Ukrainy Wasyla Zwarycza.  

Ambasador podziękował za pomoc i solidarność jakich jego kraj i obywatele doświadczają z polskiej strony w najtrudniejszym dla nich momencie. Zwrócił uwagę, że skala zniszczeń spowodowanych rosyjską agresją jest tak duża, że w projektach przyszłej rekonstrukcji należy uwzględnić doświadczenia powojennej odbudowy Warszawy.

Marszałek Tomasz Grodzki podkreślił, że miał zaszczyt występować trzykrotnie przed Radą Najwyższą Ukrainy i wyraził przekonanie, że postawa polskiego społeczeństwa wobec ukraińskich uchodźców otworzyła nowy rozdział wzajemnych stosunków.  

Ambasador Wasyl Zwarycz poinformował, że Ukraina wciąż potrzebuje broni, omówił także działania Ukrainy mające doprowadzić do osądzenia i ukarania winnych ludobójstwa, w tym także wywożenia dzieci z terytoriów okupowanych do Rosji, oraz odpowiedzialnych za niczym nie uzasadnioną napaść na sąsiednie państwo. Marszałek poinformował zaś ukraińskiego gościa o udziale senatorów w społecznej zbiórce na rzecz rozbudowy ukraińskich możliwości obronnych.

Obaj rozmówcy przedyskutowali także kwestię europejskiej perspektywy Ukrainy oraz przyszłości Unii Europejskiej.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Uroczystości w 102. rocznicę Bitwy Warszawskiej

Zastępca Szefa Kancelarii Senatu Jarosław Stolarczyk w imieniu Marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego uczestniczył w uroczystościach, które w rocznicę bitwy z 1920 r. odbyły się w Ossowie.

Apel do Sejmu o podjęcie prac nad senackimi inicjatywami

Wicemarszałek Senatu RP Michał Kamiński i przewodniczący Komisji Ustawodawczej senator Krzysztof Kwiatkowski w liście do Marszałek Sejmu zaapelowali, by Sejm zajął się projektami ustaw, złożonymi przez Senat.

Promocja oficerska WAT z udziałem Zastępcy Szefa Kancelarii Senatu

Minister Jarosław Stolarczyk w imieniu Marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego wziął udział w promocji oficerskiej absolwentów Wojskowej Akademii Technicznej na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.