Narzędzia:

Spotkanie Marszałka Senatu z ambasadorem RFN

sprawy międzynarodowe 26.07.2022
Fot. Tomasz Ozdoba, Kancelaria Senatu

26 lipca br. wizytę kurtuazyjną Marszałkowi Senatu RP prof. Tomaszowi Grodzkiemu złożył nowy ambasador Republiki Federalnej Niemiec Thomas Bagger.  

W rozmowie poruszono kwestie stosunków polsko-niemieckich, rozmawiano także o sytuacji w regionie w związku z agresją Rosji na Ukrainę. Rozmówcy podnieśli m.in. problem wzrostu cen surowców energetycznych. Omówili także sytuację społeczno-polityczną w obu krajach.

Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki zaprosił nowego ambasadora Niemiec do odwiedzenia jego rodzinnego miasta – Szczecina. Marszałek podkreślił, że miasto to zawsze było ośrodkiem międzynarodowej wymiany, a obecnie stanowi przykład integracji europejskiej i dowód sukcesu rozszerzenia Unii Europejskiej na Wschód.

 


 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Uroczystości w 102. rocznicę Bitwy Warszawskiej

Zastępca Szefa Kancelarii Senatu Jarosław Stolarczyk w imieniu Marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego uczestniczył w uroczystościach, które w rocznicę bitwy z 1920 r. odbyły się w Ossowie.

Apel do Sejmu o podjęcie prac nad senackimi inicjatywami

Wicemarszałek Senatu RP Michał Kamiński i przewodniczący Komisji Ustawodawczej senator Krzysztof Kwiatkowski w liście do Marszałek Sejmu zaapelowali, by Sejm zajął się projektami ustaw, złożonymi przez Senat.

Promocja oficerska WAT z udziałem Zastępcy Szefa Kancelarii Senatu

Minister Jarosław Stolarczyk w imieniu Marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego wziął udział w promocji oficerskiej absolwentów Wojskowej Akademii Technicznej na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.