Narzędzia:

Wsparcie dla Ukrainy tematem Parlamentarnego Forum na Rzecz Demokracji

01.07.2022
Parlamentarne Forum na Rzecz Demokracji (fot. Łukasz Kamiński, Kancelaria Senatu)

Wsparcie dla Ukrainy było tematem Parlamentarnego Forum na Rzecz Demokracji, które odbyło się 1 lipca 2022 r. w Senacie pod przewodnictwem Wicemarszałka Senatu Michała Kamińskiego oraz posła Arkadiusza Mularczyka i litewskiego posła Emanuelisa Zingerisa.

Głównym przesłaniem forum było zwrócenie uwagi na to, że działania wojenne wobec Ukrainy odbywają się nie tylko na militarnym polu walki, ale także na polu ekonomicznym i propagandowym.  Także i na to, że Ukraina walczy nie tylko z Rosją, ale z koalicją państw, na czele których ona stoi, a są wśród nich Białoruś, która użycza swojego terytorium rosyjskiemu agresorowi, Chiny, które łagodzą efekty gospodarcze nałożonych przez państwa zachodnie sankcji czy  Kuba, która celuje precyzyjnie przygotowaną propagandę w państwa Afryki i Ameryki Łacińskiej,  siejąc ziarna moralnego relatywizmu i zrównując w ten sposób ofiarę z napastnikiem.

Poseł Emanuelis Zingeris podkreślił, że dla wsparcia Ukrainy potrzebny jest konkretny plan działania, a nie teoretyczne dyskusje. Jako przykład podał amerykańską misję, w której uczestniczył on sam i Wicemarszałek Kamiński oraz poseł Mularczyk i podczas której spotkali się oni z wpływowymi amerykańskimi politykami w Waszyngtonie, a także odwiedzili Florydę. I właśnie po spotkaniu z lokalnymi władzami, którym podlegają organy bezpieczeństwa publicznego, uruchomiona została inicjatywa zebrania konkretnej pomocy dla Ukrainy w postaci m.in. ponad 5000 kamizelek wojskowych różnego rodzaju, masek gazowych, hełmów, rękawic, wyposażenia ochronnego dla strażaków. Zdaniem posła Zingerisa, o takie oddolne inicjatywy chodzi i takie inicjatywy powinny być podjęte na całym świecie.

Wicemarszałek Senatu Michał Kamiński podkreślił symboliczne znaczenie faktu, iż ta pomoc została przeznaczona dla Ukraińców właśnie na Florydzie, gdzie zamieszkuje wiele osób pochodzenia kubańskiego. W tym momencie przywołał on piękne słowo „Solidarność”, z którym Polska zmieniła świat w latach 80-tych zeszłego wieku, pierwsza obalając komunizm. „W Miami ludzie zebrali się, aby nas wysłuchać, i odpowiedzieli na nasze wezwanie konkretną pomocą. Ci ludzie, tak od nas odlegli, rozumieli cierpienie Kuby i Polski, a teraz rozumieją cierpienie Ukrainy. Pomocy Polakom walczącym o uwolnienie się  z kajdan komunizmu udzielili Ronald Reagan i Margaret Thatcher,  a teraz należy jej udzielić tym, którzy walczą z rosyjskim imperializmem na Ukrainie i Kubie, z tą nową wersją Związku Radzieckiego. Niestety Rosja ma sojuszników, a jednym z najsilniejszych jest reżim kubański. Na Kubie, Białorusi, Ukrainie popełniane są zbrodnie przeciw  ludzkości. Pomoc Ukrainie i walka z komunizmem na świecie jest tym, co nas jednoczy” – powiedział.        

Podczas wielowątkowej dyskusji mówiono o tym, że konflikt ukraiński  nie jest lokalny, tylko globalny. W państwach Afryki i Ameryki Łacińskiej łatwo przedostają się fake newsy spreparowane przez  Kubańczyków, rozpowszechniane przez np.  Prensa Latina, kubańską państwową agencję prasową. Rosyjską agresję przedstawia się tam jako odpowiedź na ludobójstwo popełniane przez Ukrainę na ludności pochodzenia rosyjskiego. Zdaniem uczestników debaty, taka narracja jest „trująca”, ale nie ma na nią odpowiedniej odpowiedzi. Proponowano również, aby Unia Europejska natychmiast wstrzymała pomoc dla Kuby, ponieważ nie ma sensu kompromis z reżimem, który łamie prawa człowieka i obywatela oraz wartości demokratyczne. „My w Europie płacimy wysoką cenę za wojnę na Ukrainie, uważamy więc jako członkowie Unii Europejskiej, że nie powinniśmy wspierać reżimów, które biorą w niej udział po stronie Rosji” -  oświadczył Wicemarszałek Senatu.

Pojawiła się także teza, że pokój na Ukrainie nie jest możliwy bez zwycięstwa wolności na Białorusi, gdzie jeszcze rok temu ponad milion obywateli protestował na ulicach, bo przecież rosyjski agresor ustawia i używa swoje wojsko i sprzęt wojskowy na granicy białorusko-ukraińskiej. Wniosek z tego jest taki, że potrzebna jest nowa architektura bezpieczeństwa w Europie. „Nikt nie będzie wolny, dopóki Białoruś nie będzie wolna” – podsumował poseł Zingeris.  

Postulowano też, aby unowocześnić przy pomocy social mediów kanały komunikacji społecznej - jest to absolutnie konieczne, aby umiejętnie dotrzeć i przekonać zwykłych ludzi do swoich racji.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Promocja oficerska WAT z udziałem Zastępcy Szefa Kancelarii Senatu

Minister Jarosław Stolarczyk w imieniu Marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego wziął udział w promocji oficerskiej absolwentów Wojskowej Akademii Technicznej na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Uroczystości powstańcze w Warszawie z udziałem przedstawicieli Senatu

Senatorowie Barbara Borys-Damięcka i Kazimierz Michał Ujazdowski oddali hołd ludności cywilnej na warszawskiej Woli, a Szef Kancelarii Senatu Adam Niemczewski wziął udział w upamiętnieniu wyzwolenia obozu „Gęsiówka”.

47. posiedzenie Senatu – pierwszy dzień

Zakończył się pierwszy dzień obrad.