Narzędzia:

Konferencja na temat migracji w Stambule

20.06.2022

Wicemarszałkini Senatu Gabriela Morawska-Stanecka oraz senator Margareta Budner uczestniczyły 20–21 czerwca br. w konferencji na temat migracji, zorganizowanej przez Unię Międzyparlamentarną oraz Wielkie Narodowe Zgromadzenie Turcji. Głównym tematem obrad była rola parlamentów w implementacji regulacji dotyczących zróżnicowanych wyzwań związanych z opieką nad migrantami i uchodźcami.

Parlamentarzyści z całego świata dzielą się doświadczeniami i sposobami radzenia sobie z opieką nad osobami uciekającymi z regionów objętych działaniami wojennymi i dotkniętych kryzysem ekonomicznym. Dyskusja dotyczy również tego, w jaki sposób można zapewnić uchodźcom bezpieczny i godny powrót do ich ojczyzn. Celem konferencji jest zidentyfikowanie, na podstawie dotychczasowych doświadczeń, dalszych kroków jakie mogą być podjęte przez społeczność międzynarodową, a także poszczególne kraje, aby efektywnie pracować nad opieką nad uchodźcami oraz zapewnieniem im możliwości powrotu do domów.

W pierwszym dniu konferencji sesje dotyczyły głównie działań ONZ w zakresie zarządzania przepływem migrantów na świecie. Przyjęte przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2018 roku dokumenty dotyczące migracji i uchodźców budzą wiele wątpliwości wśród państw członkowskich i wiele z nich, między innymi Polska, nie implementowało zawartych w nich zaleceń. W czasie drugiej sesji dyskusja toczyć się będzie wokół poszukiwania możliwości wsparcia osób dotkniętych kryzysem w miejscu ich zamieszkania, aby zapobiec konieczności migracji. Obrady w dniu 20 czerwca zakończyły się panelem dotyczącym ochrony granic i zwalczania transgranicznej przestępczości.

W drugim dniu konferencji o migracji, organizowanej przez Unię Międzyparlamentarną i Wielkie Narodowe Zgromadzenie Turcji, Wicemarszałkini Senatu RP Gabriela Morawska-Stanecka oraz senator Margareta Budner uczestniczyły w sesjach o podziale odpowiedzialności za opiekę nad migrantami i uchodźcami w skali globalnej,  doświadczeniach Turcji w przyjmowaniu migrantów oraz o  warunkach życia uchodźców. W swoim wystąpieniu Wicemarszałkini podkreślała, że Polska jest na drugim miejscu na świecie pod względem liczby uchodźców, którzy przybyli do naszego kraju w ciągu trzech miesięcy. Oznacza to wyzwanie dla nas, krajów sąsiadujących i Unii Europejskiej jako całości.

 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Obradował Parlamentarny Zespół Obrony Praworządności

Co należy zmienić, by przygotować ośrodki zamknięte dla uchodźców na większą presję migracyjną i by były przestrzegane w nich unijne standardy - na ten temat dyskutowali parlamentarzyści, eksperci i przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Zmiany w składzie Rady Ministrów

Wicemarszałek Senatu RP Marek Pęk reprezentował Izbę na uroczystości, podczas której Prezydent RP Andrzej Duda na wniosek Prezesa Rady Ministrów dokonał zmiany w składzie Rady Ministrów.

Wizyta studyjna senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Wizyta studyjna członków senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Polityki Senioralnej i Społecznej na Północno-Wschodnim Mazowszu i Podlasiu.