Narzędzia:

Spotkanie Marszałka Senatu RP z przewodniczącą German Marshall Fund

sprawy międzynarodowe 19.05.2022
Fot. Tomasz Paczos, Kancelaria Senatu

19 maja br. Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki przyjął Heather Conley, przewodniczącą amerykańskiego ośrodka polityki The German Marshall Fund of the United States (GMF), którego głównym obszarem działalności jest wzmacnianie więzi transatlantyckich. W spotkaniu wzięli udział także przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej senator Bogdan Klich oraz zastępca przewodniczącego tej komisji senator Marcin Bosacki.

Wizyta była związana z nowym wymiarem zaangażowania GMF w związku z sytuacją w Ukrainie. Omówione zostały różne scenariusze związane z wojną i możliwe reakcje Stanów Zjednoczonych. Dokonano wymiany poglądów na temat amerykańskiej polityki w całym regionie Europy Środkowej i Wschodniej oraz przywódczej roli Stanów Zjednoczonych. Rozmowa dotyczyła także wartości demokratycznych, spajających świat Zachodu, których bronią Ukraińcy w starciu z autorytarną Rosją. Rozmówcy podkreślali, że obok niezwykle istotnego zaangażowania Stanów Zjednoczonych w obszar związany z bezpieczeństwem Polski, uwagi wymaga również obszar związany z poszanowaniem praworządności w naszym kraju. Omówiono kroki podjęte dotychczas przez Senat RP w związku z zagrożeniami dla demokracji – m. in. odrzucenie nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji, która zagrażała wolności mediów, w tym zagranicznym inwestycjom na polskim rynku medialnym (także inwestycjom amerykańskim) oraz starania Senatu o zachowanie niezależności sądownictwa. W czasie spotkania poruszono też temat możliwych form współpracy Senatu RP z Kongresem Stanów Zjednoczonych.

 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Wsparcie dla Ukrainy tematem Parlamentarnego Forum na Rzecz Demokracji

W Senacie odbyło się Parlamentarne Forum na Rzecz Demokracji

Konferencja „Euro – wspólna przyszłość”

4 lipca br. w Senacie odbędzie się debata na temat waluty euro i celowości jej przyjęcia przez Polskę.

Spotkanie senatorów demokratycznej większości z liderami opozycji

29 czerwca br. senatorowie wraz z liderami ugrupowań tworzących demokratyczną większość w Izbie Wyższej dyskutowali o dalszej współpracy oraz o bieżącej sytuacji w kraju.