Narzędzia:

42. posiedzenie Senatu – drugi dzień

19.05.2022
Fot. Tomasz Paczos, Kancelaria Senatu

19 maja 2022 r. zakończył się drugi dzień 42. posiedzenia Senatu. Pierwszego dnia obrad Senat rozpatrzył 9 ustaw; 3 ustawy odrzucono, a do 2 wprowadzono poprawki. Senatorowie postanowili o wniesieniu do Sejmu 3 projektów ustaw. Nie wyrazili też zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senator Magdaleny Kochan oraz senatora Tomasza Grodzkiego.

Drugiego dnia obrad Izba zapoznała się z informacją prezesa Rady Ministrów na temat możliwości uruchomienia środków dla Rzeczypospolitej Polskiej z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności, którą przedstawił Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Marcin Horała. Jak podkreślił, negocjacje z Komisją Europejską w sprawie  KPO zostały zakończone. Polska porozumiała się zarówno na temat KPO, jak i tzw. kamieni milowych. „Decyzja KE dotycząca formalnego zatwierdzenia wyniku tych negocjacji jest spodziewana jeszcze w maju. Następnie w ciągu 4 tygodni decyzję wykonawczą powinna podjąć Rada UE, co zakończy formalny proces zatwierdzania KPO” – wyjaśnił. Jak zaznaczył, w KPO jest 36 kamieni milowych, z czego 15 można już uznać za zrealizowane, a pozostałe znajdują się na „zaawansowanym etapie realizacji”. Wiceminister Marcin Horała zwrócił też uwagę, że nie jest to koniec rozmów i całego procesu, konieczne jest wynegocjowanie i podpisanie z KE umowy finansowej na część dotacyjną i umowy pożyczki na część pożyczkową. Następnie służby techniczne rządu i KE muszą uzgodnić ustalenia operacyjne, najlepiej do końca wakacji. Pierwszy wniosek o płatność mógłby być wysłany w III kwartale 2022 r., aby trafiła ona do Polski jeszcze w tym roku. W 1. transzy Polska powinna otrzymać 4,2 mld euro, w tym 2,85 mln w części dotacyjnej i 1,27 mld w pożyczkowej. W kolejnych latach będzie można wysyłać  2 wnioski refundacyjne rocznie.

W ramach Funduszu Odbudowy z budżetu polityki spójności na lata 2021–2027 Polska ma do dyspozycji ok. 76 mld euro. W KPO, który ma wspomóc gospodarkę po pandemii, nasz kraj wnioskuje o 23,9 mld euro w ramach grantów i o 11,5 mld euro z części pożyczkowej. KE zobowiązała Polskę do likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, reformy systemu dyscyplinarnego, przywrócenia do pracy sędziów zwolnionych niezgodnie z prawem.

„Czy Polska może sobie pozwolić na niewykorzystanie pieniędzy z KPO” – pytał senator Bogdan Klich podczas senackiej debaty. Jak podkreślił, Senat od miesięcy apeluje do rządu o wypełnienie warunków stawianych naszemu krajowi przez KE w celu uruchomienia środków z Funduszu Odbudowy, przeznaczonego na odbudowę europejskich gospodarek po pandemii COVID-19. Senator przypomniał m.in. opinię Senatu z 27 maja 2021 r. w sprawie zasad wykorzystania Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, utworzonego przez Unię Europejską. Izba wezwała w niej Radę Ministrów do przestrzegania i implementacji orzeczeń i zabezpieczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ponieważ w ocenie senatorów „nierespektowanie i niezrealizowanie tych orzeczeń narusza zasadę praworządności, a ponadto powoduje ryzyko zamrożenia lub utraty środków z Funduszu Odbudowy”. Dlatego senator Bogdan Klich po raz kolejny apelował o likwidację Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i spełnienie pozostałych warunków KE. Zdaniem senatora Jerzego Czerwińskiego spór wokół KPO stanowi odprysk większej całości, odnosi się bowiem do poszanowania odmiennych poglądów na kształt i funkcjonowanie Unii Europejskiej poszczególnych państw członkowskich. W ocenie senator Bogusławy Orzechowskiej Unia powinna być organizacją równych szans, a Polacy powinni stać po jednej stronie i działać konsekwentnie na rzecz własnego kraju, także w kwestii jak najszybszej wypłaty środków z Funduszu Odbudowy.

 

 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Wizyta irańsko-polskiej grupy parlamentarnej

27 czerwca br. wizytę w Polsce rozpoczęła Grupa Przyjaźni Parlamentarnej Islamskiej Republiki Iranu i Rzeczypospolitej Polskiej. Irańscy parlamentarzyści odwiedzili Gorzów Wielkopolski, gdzie spotkali się m.in. z lubuskimi przedsiębiorcami.

Konferencja „Droga do uniezależnienia energetycznego Polski i regionu”

Podczas dyskusji w Senacie na temat sposobów uniezależnienia energetycznego Polski podkreślano, że trzeba szukać wiarygodnych i stabilnych dostawców surowców energetycznych i korzystać z nowoczesnych technologii.

Prace w komisjach senackich – 27 czerwca 2022 r.

Obradowała Komisja Zdrowia.