Narzędzia:

Zastępca Szefa Kancelarii Senatu uczcił pamięć Józefa Piłsudskiego i Władysława Andersa

12.05.2022
Fot. Tomasz Ozdoba, Kancelaria Senatu

Zastępca Szefa Kancelarii Senatu Jarosław Stolarczyk 12 maja 2022 r. wziął udział w Warszawie, w uroczystościach upamiętniających 87. rocznicę śmierci Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego oraz 52. rocznicę śmierci Generała Władysława Andersa. W imieniu Marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego złożył wieńce na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza oraz przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Uroczystości rozpoczęły się od mszy św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w intencji Marszałka Józefa Piłsudskiego i Generała Władysława Andersa. Ceremonię składania wieńców poprzedziła  uroczystość poświęcenia i wręczenia sztandaru Związkowi Strzeleckiemu Strzelec Józefa Piłsudskiego.

Związek Strzeleckipowstał we Lwowie w 1910 roku z inicjatywy nielegalnego Związku Walki Czynnej, jako organizacja paramilitarna. Działał jednak legalnie na podstawie statutu zatwierdzonego przez władze austriackie: we Lwowie pod nazwą Związek Strzelecki, w Krakowie jako Towarzystwo Sportowe “Strzelec”. Kierowała nim Komenda Główna Związków Strzeleckich z siedzibą we Lwowie, z komendantem Józefem Piłsudskim i szefem sztabu Kazimierzem Sosnkowskim. Obecnie działający Związek Strzelecki jest bezpośrednim spadkobiercą ideowym i duchowym Związku Strzeleckiego z lat 1910-1914 i 1919-1939. Jego celem jest rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi dzieci, młodzieży i osób dorosłych, a także m.in. krzewienie świadomości narodowej i kulturowej w oparciu o takie wartości jak: Bóg – Honor – Ojczyzna, działanie na rzecz wychowania obywatelskiego opartego na ideologii państwowotwórczej i dyscyplinie społecznej wynikających ze wskazań Założyciela i Pierwszego Komendanta Głównego Związku Strzeleckiego – Józefa Piłsudskiego.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Prace w komisjach senackich – 20 maja 2022 r.

Obradowały komisje: Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą

„Pracownicy i pracodawcy” – debata młodzieży w Senacie

W Senacie 20 maja 2022 r. młodzi ludzie dyskutowali ze specjalistami o problemach pracowników na rynku pracy w Polsce.

Konferencja pt. „CPK: dla Polaków czy przeciw Polakom? Koszty i zagrożenia megaprojektu”

Centralny Port Komunikacyjny tematem konferencji w Senacie w poniedziałek, 23 maja.