Narzędzia:

Apel do przywódców państw członkowskich UE w sprawie Ukrainy

sprawy międzynarodowe 27.04.2022
Wspólne oświadczenie Przewodniczących Komisji Spraw Zagranicznych w sprawie dostaw broni na Ukrainę z dnia 22 kwietnia 2022 r.

Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej senator Bogdan Klich oraz przewodniczący Komisji Polityki Zagranicznej i Współpracy Międzyparlamentarnej Rady Najwyższej Ukrainy Oleksandr Merezhko w pisemnym stanowisku z dnia 22 kwietnia 2022 r. wyrazili uznanie dla odwagi Sił Zbrojnych Ukrainy oraz wszystkich obywateli tego państwa broniących swojej ojczyzny przed nieuzasadnionym atakiem Federacji Rosyjskiej.  Zwrócili się także do przywódców państw członkowskich UE o udzielenia wsparcia Ukrainie w zakresie zwiększenia dostaw broni ciężkiej oraz amunicji. Pod stanowiskiem, oprócz inicjatorów apelu, podpisało się 5 przewodniczących Komisji Spraw Zagranicznych unijnych państw członkowskich.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Obradował Parlamentarny Zespół Obrony Praworządności

Co należy zmienić, by przygotować ośrodki zamknięte dla uchodźców na większą presję migracyjną i by były przestrzegane w nich unijne standardy - na ten temat dyskutowali parlamentarzyści, eksperci i przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Zmiany w składzie Rady Ministrów

Wicemarszałek Senatu RP Marek Pęk reprezentował Izbę na uroczystości, podczas której Prezydent RP Andrzej Duda na wniosek Prezesa Rady Ministrów dokonał zmiany w składzie Rady Ministrów.

Wizyta studyjna senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Wizyta studyjna członków senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Polityki Senioralnej i Społecznej na Północno-Wschodnim Mazowszu i Podlasiu.