Narzędzia:

Marszałek Senatu RP na konferencji o chorobach rzadkich

zdrowie 25.03.2022
Fot. Hubert Pielas, Kancelaria Senatu

Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki wziął udział  25 marca br. w inauguracyjnej konferencji Centrum Doskonałości Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ds. Chorób Rzadkich i Niezdiagnozowanych. W swoim wystąpieniu zapewnił o wsparciu Senatu w procesie legislacyjnym i lobbystycznym na rzecz wspierania osób z tymi chorobami.

Marszałek powiedział, że w czasie, kiedy był radnym Szczecina, próbował wraz z samorządowcami wspierać ludzi z chorobami rzadkimi, co jak ocenił „do pewnego stopnia się udało”. Przypomniał też, że w poprzedniej kadencji Senatu wraz z obecnym wiceministrem zdrowia, senatorem Waldemarem Kraską, zorganizowali konferencję, poświęconą tej problematyce. Prof. Grodzki przyznał, że choroby rzadkie „nie mają szczęścia”, bo pacjentów na nie chorujących nie jest wielu, badania nad lekami nie są łatwe, co powoduje, że schorzenia te nie są w obszarze zainteresowania wielkich koncernów farmaceutycznych. „Tym bardziej do nas, naukowców, polityków, do ludzi, którzy rozumieją cierpienie dotkniętych chorobami rzadkimi osób, należy dbanie o to, aby niebo dla tych schorzeń stawało się coraz bardziej błękitne” – powiedział Marszałek Senatu RP. Wyraził także podziękowania i gratulacje dla rektora WUM prof. Zbigniewa Gaciąga i wszystkich, zaangażowanych w powstanie Centrum za to, że „tak potężna uczelnia jak WUM skierowała swoją uwagę na choroby rzadkie”. Prof. Tomasz Grodzki ocenił, że to dobry prognostyk i wyraził nadzieję, że w Polsce osiągnięty zostanie przynajmniej taki poziom opieki nad ludźmi dotkniętymi chorobami rzadkimi, żeby nie musieli oni szukać pomocy w innych krajach, często kosztem ogromnych wyrzeczeń finansowych. „W Senacie RP rozumiemy, jakim problemem są choroby rzadkie, możecie Państwo na nas liczyć, jeżeli tylko w procesie legislacyjnym czy lobbystycznym będziemy mogli pomóc, jesteśmy do waszej dyspozycji” – zapewnił Marszałek Senatu.