Narzędzia:

„O Europie marzyłem zawsze” – wystawa upamiętniająca Bronisława Geremka

23.03.2022
Fot. Hubert Pielas, Kancelaria Senatu

„Jestem niezwykle rad, że możemy dziś w Senacie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej otworzyć wystawę poświęconą tak wybitnej osobowości polskiej polityki, jaką był profesor Bronisław Geremek” – powiedział Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki, otwierając w Senacie wystawę pt. „O Europie marzyłem zawsze”, poświęconą postaci Bronisława Geremka.

Marszałek Grodzki wspominał, że „kiedy kilka miesięcy temu Senat podejmował uchwałę, by rok 2022 uczynić Rokiem Profesora Geremka, przepełniała nas duma, że w ten sposób możemy oddać mu hołd, bo jego zasług dla Ojczyzny nie sposób przecenić”. Podkreślił, ze  „Profesor Geremek na zawsze zapisał się w naszej historii jako ten, który złożył swój podpis pod Traktatem Waszyngtońskim i wprowadził Polskę do NATO. Ten symboliczny obraz przywoływany w ostatnich dniach wielokrotnie – przy okazji 23. rocznicy członkostwa Polski w Sojuszu – to ukoronowanie jego publicznej służby, spełnienie marzenia o przekreśleniu powojennego podziału Europy, przywróceniu Polsce należnego jej miejsca na świecie oraz zapewnieniu nam pokoju, stabilności i dobrobytu”.

Marszałek Grodzki przypomniał także, że „droga prof. Geremka do Independence w stanie Missouri wiodła przez demokratyczną opozycję czasów PRL, Sierpień ‘80, okrągły stół i budowanie nowej, demokratycznej Polski po 1989 r. (…) Bronisław Geremek był (…) wybitnym badaczem historii kultury i społeczeństw wieków średnich”, swoją wiedzę „z powodzeniem wykorzystywał do analizowania aktualnych i przyszłych szans oraz wyzwań dla naszego kraju”. Zdaniem Marszałka Grodzkiego, „mądrość, dalekowzroczność i siłę przekonań profesora Geremka możemy docenić szczególnie dziś, kiedy Rosja prowadzi inwazję zbrojną na suwerenne państwo – naszego sąsiada – Ukrainę. Brakuje dziś jego spojrzenia na sytuację międzynarodową, mądrych analiz i odpowiedzialnych decyzji”.

Odnosząc się do tytułu wystawy – „O Europie marzyłem zawsze”– Marszałek Grodzki przyznał, że słowa te są mu szczególnie bliskie, „bo tak jak [prof. Geremek] jestem przekonany, że od marzeń wszystko się zaczyna. Profesor Bronisław Geremek marzył o silnej Polsce w silnej Europie, rozwijającej się w dobrobycie i pokoju. Był głęboko przekonany – i miał rację – że główną gwarancją bezpieczeństwa Polski jest nasza utrwalona obecność w NATO i w Unii Europejskiej, jak również zacieśnianie więzów transatlantyckich”. Marszałek podkreślił, że „marzenie to urzeczywistniło się za jego [Geremka] życia. A my – następne pokolenie – jesteśmy zobowiązani do tego, aby w żaden sposób nie zostało ono zaprzepaszczone”.

Wystawa została zorganizowana z inicjatywy senatora Bogdana Klicha, przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, a przygotowana przez Kancelarię Senatu we współpracy z Fundacją Centrum im. Profesora Bronisława Geremka.

Inicjator wystawy, senator Bogdan Klich, podkreślił, że „wystawa jest o sprawach zasadniczych dla Polski, bo profesor Bronisław Geremek był o sprawach zasadniczych. To był jego wielki przywilej, ale też jego wielka zasługa, że mógł sprawy zasadnicze opisywać, a później – wcielać w życie”. Wskazał, że kształt polskiej „polityki zagranicznej, jaki został jej nadany w latach 90., zrodził się za sprawą jego [Geremka] długopisu, wyrażał jego myśl. Słynne podpisanie aktu przystąpienia do Sojuszu Północnoatlantyckiego jest tylko jednym z kroków milowych zaprojektowanych przez Bronisława Geremka. (…) Zaprojektował Polskę demokratyczną, Polskę wolną, Polskę opierającą się na Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, na tym wszystkim, co Polacy nieśli w swoich sercach i umysłach przez długie lata walki z komunizmem. (…) No i udało mu się Polskę zakorzenić w strukturach atlantyckich, czyli tam, gdzie rozstrzyga się bezpieczeństwo naszego kraju. To za sprawą Bronisława Geremka został rozpostarty nad naszym krajem parasol artykułu 5.” – podkreślił senator Klich.

Ignacy Niemczycki, prezes Fundacji Centrum im. Prof. Bronisława Geremka, która brała udział w przygotowaniu wystawy, zwrócił uwagę na aktualność myśli politycznej i dokonań prof. Geremka, szczególnie w obliczu inwazji Rosji na Ukrainę. W tym kontekście przywołał słowa prof. Geremka: „Uważam, że należy odwoływać się do takich zasad ułożenia świata, by ci, którzy są słabi, nie mieli poczucia osamotnienia. Nie należy godzić się ze złem świata w imię realizmu”. Przypomniał, że „Geremek twierdził, że żywimy złudne przeświadczenie determinizmu historii. Wiedział, że po 1989 r. przed Polską otworzyło się okno możliwości, które trzeba wykorzystać, i zrobił wszystko, żeby tak było. Był architektem dołączenia Polski do NATO i do UE. Dziś dzięki pracy Profesora możemy czuć się odrobinę bezpieczniejsi”. Podkreślił, że śp. Geremek uważał, że „im silniejsza jest demokracja w Polsce, tym większe nasze bezpieczeństwo i zaangażowanie naszych partnerów z NATO w naszą potencjalną obronę”. W dniu przystąpienia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego śp. Bronisław Geremek wypowiedział znamienne słowa: „Sojusz jest wspólnotą wartości. Przez 50 lat sukces NATO został zbudowany na zasadach demokracji oraz praw i wolności obywatelskich podzielanych przez wszystkich członków”.

Prezes Niemczycki wyraził przekonanie, że dziś prof. Geremek postulowałby jak najszybsze dołączenie Ukrainy do Unii Europejskiej, zabiegałby również o poszanowanie standardów demokratycznych w Polsce, wzmocnienia europejskiej obronności i zakończenia sporów z Europą, bowiem „doświadczenia historyczne wskazują, że Polska była zagrożona wtedy, kiedy była samotna, nie miała przyjaciół. Polityka zagraniczna była wówczas nieskuteczna, gdyż Polska była zmarginalizowana, jakby wyrzucona poza krąg polityki europejskiej i światowej” – przypomniał słowa prof. Geremka.

Na zakończenie prezes Ignacy Niemczycki powiedział: „Duża część politycznych życzeń profesora dla Polski spełniła się za jego życia. Ale nam pozostało kontynuowanie jego dorobku. Myśl polityczna prof. Geremka nawet dzisiaj okazuje się zaskakująco trafna. Kontynuujmy jego dzieło” – zaapelował.

W uroczystym otwarciu wystawy uczestniczył syn śp. Bronisława Geremka – Marcin Geremek. Dziękując Senatowi za uhonorowanie ojca patronatem nad rokiem 2022, a także za przygotowanie wystawy, powiedział „Myślę, że wobec toczącej się wojny z wolną i demokratyczną częścią świata ta wystawa powinna mieć charakter edukacyjny, upamiętnia bowiem człowieka, dzięki którego staraniom jesteśmy w wolnym i demokratycznym świecie i czujemy się bezpiecznie”.

Wystawa została przygotowana z okazji ogłoszenia przez Senat roku 2022 Rokiem Bronisława Geremka.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Obradował Parlamentarny Zespół Obrony Praworządności

Co należy zmienić, by przygotować ośrodki zamknięte dla uchodźców na większą presję migracyjną i by były przestrzegane w nich unijne standardy - na ten temat dyskutowali parlamentarzyści, eksperci i przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Zmiany w składzie Rady Ministrów

Wicemarszałek Senatu RP Marek Pęk reprezentował Izbę na uroczystości, podczas której Prezydent RP Andrzej Duda na wniosek Prezesa Rady Ministrów dokonał zmiany w składzie Rady Ministrów.

Wizyta studyjna senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Wizyta studyjna członków senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Polityki Senioralnej i Społecznej na Północno-Wschodnim Mazowszu i Podlasiu.