Narzędzia:

Komisja Nadzwyczajna ds. nielegalnej inwigilacji wysłuchała b. szefa SKW Piotra Pytla i prof. Andrzeja Zolla

bezpieczeństwo 23.02.2022
Komisja nadzwyczajna ds. nielegalnej inwigilacji (fot. Tomasz Ozdoba, Kancelaria Senatu)

Komisja Nadzwyczajna ds. wyjaśnienia przypadków nielegalnej inwigilacji, ich wpływu na proces wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz reformy służb specjalnych wysłuchała 23 lutego br. gen. bryg. rez. Piotra Pytla, szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w latach 2014–2015, oraz prof. dr. hab. Andrzeja Zolla, b. przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej i b. prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Komisja zadecydowała, że zwróci się do Sądu Okręgowego w Warszawie z zapytaniem, czy wydał on zgody na stosowanie kontroli operacyjnej wobec m.in. senatora Krzysztofa Brejzy, adwokata Romana Giertycha i prokurator Ewy Wrzosek.    

 W ocenie generała Piotra Pytla używanie systemu Pegasus z jego bardzo inwazyjnymi możliwościami manipulacji treści na urządzeniach jest niezgodne z polskim prawem. Jego zdaniem zakup i używanie tego systemu przez CBA w celu politycznym jest także niezgodne z celem działalności Biura. Gen. Pytel wyraził opinię, że ewentualne wykorzystanie Pegasusa miałoby sens w innych służbach, które dbają o kluczowe interesy państwa, takich jak wywiad, kontrwywiad, policja czy Straż Graniczna, a najmniej celowe jest użycie go przez CBA. „Mam wątpliwości, czy idea zakupu Pegasusa dla CBA zrodziła się w Biurze. (…) To był zakup dokonany przez polityków (…) i na potrzeby polityków” – ocenił gen. Piotr Pytel.

Jak wyjaśniał b. szef SKW, wobec wówczas posła Krzysztofa Brejzy została przeprowadzona „akcja informacyjno-psychologiczna”, skądinąd znana z historii innych służb, np. Stasi, ale nie stosowana po 1989 r. Miała ona na celu nie tylko zdyskredytowanie go, ale także miała wywołać efekt odstraszający w szerszych kręgach społeczeństwa. „Pegasus umożliwia tworzenie fałszywych dowodów, (…) mieliśmy z tym do czynienia w przypadku operacji wymierzonej przeciwko Krzysztofowi Brejzie” – powiedział. Piotr Pytel zwrócił uwagę na to, że dane zbierane przy pomocy Pegasusa prawdopodobnie mogą się znajdować poza granicami Polski, dostęp do nich może mieć nie tylko spółka NSO Group, od której go zakupiono, ale mogą go mieć także służby specjalne innego państwa. Gen. Pytel powiedział, że Pegasus był przedsięwzięciem politycznym i stosowany był jako narzędzie walki politycznej, a nie ma waloru procesowego i jest niecertfikowalny. Dodał, że w interesie państwa jest wyjaśnienie tej sprawy, ponieważ w jego ocenie państwo staje się coraz bardziej policyjne, burzony jest porządek społeczny i niszczone zaufanie do państwa.

 Prof. Andrzej Zoll wyraził opinię, że  użycie w Polsce systemu Pegasus było niezgodne z prawem, ponieważ dopuszcza on manipulacje treściami, jak również nie jest zabezpieczony wobec przecieku danych, także do służb innego państwa. Według prof. Zolla, sądy zbyt łatwo wydają zgody na stosowanie kontroli operacyjnej, albowiem stosując zasadę proporcjonalności należałoby je odnieść tylko do podejrzenia najcięższych przestępstw. „Mamy do czynienia z ingerencją w prawa obywatelskie, w prywatność, w godność człowieka” – powiedział. Podkreślił, że wsparcie Pegasusa w wyborach w 2019 r., jak również ewentualnie w przyszłych wyborach powoduje, że nie są one równe. B. przewodniczący PKW ocenił, że gdyby Sąd Najwyższy miał wiedzę, jaką mamy obecnie o użyciu Pegasusa wobec Krzysztofa Brejzy, ówczesnego szefa sztabu wyborczego Koalicji Obywatelskiej, musiałby orzec o nieważności wyborów.  Dziś jednak, jak zaznaczył, orzeczenie sądu o ważności wyborów nie może być wzruszone. Prof. Zoll  wyraził także opinię, że nabycie i użycie Pegasusa przez jedną służbę jest oznaką zmiany państwa prawa w państwo policyjne. Wezwał do wyjaśnienia tej sprawy w celu ocalenia praworządności i państwa prawa.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Wizyta studyjna Komisji Nadzwyczajnej ds. Klimatu na Pomorzu

W pierwszym dniu wizyty senatorowie obejrzeli wystawę obiektów po recyclingu w Nadbałtyckim Centrum Kultury i odwiedzili Europejskie Centrum Solidarności, w drugim – rozmawiali z badaczami z Uniwersytetu Gdańskiego o zmianach klimatu.

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu

Senatorowie i eksperci dyskutowali w Gdyni o zanieczyszczeniu Morza Bałtyckiego, w tym materiałami niebezpiecznymi. Wyjazdowe obrady komisji to element obchodów przypadającej w tym roku 100. rocznicy pierwszego posiedzenia Senatu II RP.

Prace w komisjach senackich – 21 lipca 2022 r.

Obradowała Komisja Nauki, Edukacji i Sportu.