Narzędzia:

14 grudnia 2021 r.

legislacja 14.12.2021

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności zarekomenduje Izbie poparcie bez poprawek ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, a także ustawy o dodatku osłonowym.

W wyniku głosowania komisja poparła bez poprawek nowelizację ustawy o podatku akcyzowym. Jak mówił wiceminister Piotr Patkowski, przewiduje ona zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej sprzedawanej gospodarstwom domowym od 1 stycznia do 31 maja 2022 r., obniżkę stawki akcyzy dla innych odbiorców, a także obniżkę jej stawek na paliwa w okresach: 20–31 grudnia 2021 r. i 1 stycznia–31 maja 2022 r. Nowela na okres 1 stycznia–31 maja 2022 r. wyłącza sprzedaż paliw z opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej. Ustawa przewiduje ponadto, że Rada Ministrów, w związku ze skutkami COVID-19 oraz w powiązaniu z zapisami ustawy o ochronie granicy państwowej, może powierzyć Polskiemu Funduszowi Rozwoju realizację rządowego programu udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego. Nowela stanowi część pakietu antyinflacyjnego.

W wyniku głosowania komisja poparła również bez poprawek ustawę o dodatku osłonowym. Jak mówił wiceminister klimatu i środowiska Piotr Dziadzio, to kolejna część tarczy inflacyjnej, która ma zrekompensować zwrot cen energii, gazu i żywności. Wprowadza dodatek osłonowy jako jedno z elementów tzw. tarczy antyinflacyjnej. Przewiduje wzrost łącznych wydatków budżetowych na ten cel w 2022 r. do 4,7 mld zł, zakłada zwiększenie poziomu środków dla gospodarstw domowych zagrożonych ubóstwem energetycznym, wykorzystujących węgiel do ogrzewania. Dodatek osłonowy w 2022 r. wyniesie od 500 zł dla 1-sobowego gospodarstwa domowego do 1437,50 zł dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 6 osób. Zwiększenie tego dodatku dla gospodarstw wykorzystujących węgiel dla ogrzewania ma na celu ochronę odbiorcy wrażliwego ekonomicznie przed znacznymi podwyżkami cen tego surowca, bo gospodarstwa domowe używające węgla mają mniejsze dochody i wymagają specjalnego potraktowania. Dla pozostałych gospodarstw, nieogrzewających węglem, świadczenie ma wynosić od 400 zł dla 1-osobowego gospodarstwa domowego do 1150 zł dla gospodarstwa, w którym jest co najmniej 6 osób. Dodatek osłonowy otrzymają osoby, których dochód miesięczny nie przekracza 2,1 tys. zł w wypadku 1-osobowego gospodarstwa domowego i 1,5 tys. zł w wypadku gospodarstw, w których jest więcej osób. Wypłata będzie się odbywać w 2 ratach, w marcu i grudniu 2022 r. Świadczenie nie będzie podlegać opodatkowaniu i egzekucji.


 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Prace w komisjach senackich – 29 czerwca 2022 r.

Obradowały senackie komisje: budżetu, ustawodawcza, nauki, praw człowieka, samorządu, obrony i infrastruktury.

Prace w komisjach senackich – 28 czerwca 2022 r.

Obradowały senackie komisje: rodziny, praw człowieka, ustawodawcza, budżetu, emigracji, infrastruktury, gospodarki, rolnictwa, kultury, środowiska, samorządu terytorialnego, klimatu.

Prace w komisjach senackich – 27 czerwca 2022 r.

Obradowała Komisja Zdrowia.