Narzędzia:

Zachodniopomorski Zespół Parlamentarny za zmianą nazwy Akademii Morskiej w Szczecinie

edukacja i kultura 26.01.2022
Fot. Hubert Pielas, Kancelaria Senatu

Zachodniopomorski Zespół Parlamentarny postanowił zarekomendować zmianę nazwy Akademii Morskiej w Szczecinie na Politechnikę Morską. Parlamentarzyści jednomyślnie postanowili skierować wniosek o podjęcie inicjatywy legislacyjnej wraz z projektem ustawy w tej sprawie do Marszałek Sejmu Elżbiety Witek.

Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki, który był obecny na posiedzeniu zespołu, podkreślił, że ta inicjatywa zasługuje na pełne poparcie. „Obiema rękami popieram prośbę Senatu uczelni i pana rektora. Uważam, że ta uczelnia to jest jeden z klejnotów Pomorza Zachodniego. Uczelnia, która ma coś, co najtrudniej zdobyć – reputację” – powiedział marszałek Senatu. „Jest naszym powodem do dumy” – dodał. Mówił, że Akademia Morska spełnia wymogi formalne, aby stać się politechniką i warto, jego zdaniem, szybko przeprowadzić postępowanie w tej sprawie. Powiedział, że sam chętnie podpiszę wniosek do Marszałek Sejmu. Prof. Tomasz Grodzki zadeklarował również, że gdy ustawa w tej sprawie trafi do Senatu, będzie procedowana w możliwie jak najkrótszym czasie.

Rektor Akademii Morskiej prof. Wojciech Ślączka mówił, że  jej władze mają nadzieję, że uda się jeszcze w tym roku akademickim przeprowadzić całą procedurę zmiany nazwy. Dzięki temu rekrutacja na kolejny rok byłaby już prowadzona na kierunki na politechnice. Zaznaczył, że zwiększy to status uczelni, która ma prawo do nadawania tytułów naukowych i wyróżni ją spośród innych akademii, które specjalizują się w kształceniu zawodowym. Jednocześnie podkreślał, że Akademia Morska cieszy się niezmiennie dużym zainteresowaniem wśród kandydatów na studia. W ciągu ostatnich dwóch lat liczba studentów wzrastała odpowiednio co roku o około 15%. Prof. Wojciech Ślączka wskazał, że uczelnia ciągle się rozwija. Powstały dwa nowe wydziały: informatyki i mechatroniki. Łącznie funkcjonuje już pięć wydziałów w dwóch dziedzinach: nauk technicznych i nauk społecznych. Uczelnia ma ambicje dalszego rozwoju i w przyszłości chce osiągnąć status uniwersytetu. Stawia sobie za cel kształcić specjalistów niezbędnych, nie tylko na morzu, lecz w całym obszarze szeroko rozumianej gospodarki morskiej. Tworzone są nowe, poszukiwane kierunki, jak chociażby kierunek związany z rozwojem energetyki wiatrowej na morzu.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Prace w komisjach senackich – 20 maja 2022 r.

Obradowały komisje: Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą

„Pracownicy i pracodawcy” – debata młodzieży w Senacie

W Senacie 20 maja 2022 r. młodzi ludzie dyskutowali ze specjalistami o problemach pracowników na rynku pracy w Polsce.

Konferencja pt. „CPK: dla Polaków czy przeciw Polakom? Koszty i zagrożenia megaprojektu”

Centralny Port Komunikacyjny tematem konferencji w Senacie w poniedziałek, 23 maja.