Narzędzia:

Zmarł Czesław Krakowski, senator III kadencji

23.01.2022
Senator Czesław Krakowski, fot Archiwum Senatu

21 stycznia 2022 r. zmarł Czesław Krakowski, senator III kadencji z b. województwa płockiego.

W Senacie III kadencji pracował w Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą.

Urodził się 7 czerwca 1950 r. w Imielnicy koło Płocka. W 1973 r. ukończył studia na Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie.

Prowadził gospodarstwo rolne i hodowlę koni. Był właścicielem hotelu „Płock”. Pełnił funkcje przewodniczącego rady nadzorczej Banku Spółdzielczego Mazowsze i prezesa Mazowieckiego Związku Hodowców Zwierząt Futerkowych.

Był działaczem Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, a następnie Polskiego Stronnictwa Ludowego. Pełnił funkcję prezesa zarządu wojewódzkiego tej partii w Płocku, zasiadał w jej Radzie Naczelnej.


 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Prace w komisjach senackich – 20 maja 2022 r.

Obradowały komisje: Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą

„Pracownicy i pracodawcy” – debata młodzieży w Senacie

W Senacie 20 maja 2022 r. młodzi ludzie dyskutowali ze specjalistami o problemach pracowników na rynku pracy w Polsce.

Konferencja pt. „CPK: dla Polaków czy przeciw Polakom? Koszty i zagrożenia megaprojektu”

Centralny Port Komunikacyjny tematem konferencji w Senacie w poniedziałek, 23 maja.