Narzędzia:

Senat otwarty dla Młodych. Dialogi senackie

13.01.2022
Fot. Kancelaria Senatu

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, stojąc na straży wolności, demokracji i praworządności, docenia inicjatywy młodej generacji Polaków na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. Taka aktywność łączy pokolenia dzięki mądremu dialogowi opartemu na wzajemnym szacunku, z zachowaniem tolerancji dla różnorodności.

Marszałek Senatu z dużą satysfakcją przyjął inicjatywę grupy młodzieży szkół średnich, działającej jako „Gadka Senacka”, zorganizowania w Senacie RP cyklu spotkań ze specjalistami z różnych dziedzin, których młodzi ludzie uznają za autorytety moralne i którzy imponują jej swoją postawą.

Intencją Marszałka Senatu jest stworzenie agory, na której młodzież będzie mogła w niczym nieskrępowany sposób wyrażać swoje poglądy na intersujące ją tematy.

Projekt jest adresowany do młodzieży z całego kraju.

Partnerami projektu są: Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń,  Protest z Wykrzyknikiem oraz Wolna Szkoła.

W ramach tego projektu, comiesięcznie, od 25 stycznia 2022 r. w Senacie RP odbędą się spotkania o następującej tematyce:

„Prawo i bezprawie”

25 stycznia 2022 r . godz. 11.00 

Paneliści: sędzia Igor Tuleya (Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”), adwokatka Paulina Kieszkowska-Knapik (Fundacja Wolne Sądy)

„Medycyna i szarlataństwo”

Paneliści: prof. Cezary Szczylik (Europejskie Centrum Zdrowia), dr Tomasz Sarosiek (Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Magodent)

„Uchodźcy i nacjonaliści”

Paneliści: prof. Maciej Duszczyk (Ośrodek Badań nad Migracjami), Natalia Gebert (Inicjatywa Dom Otwarty)

„Szkoła i wagary”

Paneliści: Anna Schmidt-Fic (Protest z Wykrzyknikiem), Kamil Trochimiak (Młodzieżowa Rada Dzielnicy Białołęka)

„Pracownicy i pracodawcy”

Paneliści: Justyna Przybylska (Krajowy Niezależny Samorządny Związek Zawodowy AD REM), Piotr Szumlewicz(Związkowa Alternatywa)

„Dyskusja i hejt”

Paneliści: dr Klementyna Suchanow (Ogólnopolski Strajk Kobiet), prof. Michał Bilewicz (Centrum Badań nad Uprzedzeniami, Katedra Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego)

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Zmarł Czesław Krakowski, senator III kadencji

21 stycznia 2022 r. zmarł Czesław Krakowski, senator III kadencji z b. województwa płockiego.

Debata „Zielony ład – szanse i zagrożenia dla polskiego rolnictwa”

Uczestnicy senackiej debaty poświęconej Zielonemu Ład i nowej Wspólnej Polityce Rolnej rozmawiali o ich konsekwencjach dla polskiego rolnictwa, m.in. zmniejszeniu produkcji rolnej.

Prace w komisjach senackich – 20 stycznia 2022 r.

Obradowały komisje senackie, m.in. nadzwyczajna ds. klimatu