Narzędzia:

Konkurs o Nagrodę Marszałka Senatu RP dla dziennikarzy polskich i polonijnych rozstrzygnięty

28.12.2021
Fot. Kancelaria Senatu

Konkurs o Nagrodę Marszałka Senatu dla dziennikarzy polskich i polonijnych został rozstrzygnięty. Celem konkursu było znalezienie odpowiedzi na pytania jak radzą sobie polscy naukowcy poza granicami, jaki jest ich wkład w rozwój światowej nauki, jakie są ich relacje z Polską.

W tegorocznej, 18. edycji konkursu pt. „Choć nauka nie ma ojczyzny, uczony ją posiada” pierwszą nagrodę otrzymała Marzena Wróbel-Szała za reportaż radiowy o prof. Hilarym Koprowskim pt. „Powrót do korzeni” wyemitowany na antenie Polskiego Radia Zachód 24 listopada 2021 r.

Jury wysoko oceniło reportaż o wybitnym, nieżyjącym już, wirusologu, który na emigracji w Stanach Zjednoczonych, równolegle z amerykańskimi naukowcami, stworzył szczepionkę przeciwko polio i przekazał bezinteresownie Polsce 9 mln szczepionek na początku lat 60., kiedy szalała epidemia choroby Heinego-Medina. W ocenie jury reportaż, znakomicie wpisuje się w temat i cel konkursu. Barwny, wielopłaszczyznowy reportaż opisuje dokonania naukowca, jego związki z ojczyzną, a także starania m.in. społeczności lokalnej o odbudowę rodzinnej posiadłości „Koprówki” w Celestynowie, dla zachowania  pamięci o wybitnym naukowcu. Reportaż jest ilustrowany wspomnieniami osób, które znały profesora, wypowiedziami autorki książki o profesorze, archiwalnymi nagraniami rozmów z profesorem.  

Drugą nagrodę jury przyznało Iwonie Piętak za rozmowę radiową z prof. Marianem Cholewą pt. „Fascynujący świat fizyki” wyemitowaną na antenie Polskiego Radia Rzeszów 24 listopada 2021 r.

Według jury to niezwykle interesująca rozmowa z fizykiem, profesorem uniwersytetu w Melbourne, zafascynowanym wykorzystaniem fizyki w biologii i medycynie. Poznajemy życiową drogę profesora do sukcesu poza granicami Polski, potem powrót do kraju i odnalezienie się w naszej naukowej rzeczywistości. Z rozmowy dowiadujemy się o tym, co pomaga rozwijać się nauce, o kondycji polskiej nauki, a także o tym, że powinno stworzyć się warunki, by polscy naukowcy, którzy opuścili nasz kraj w stanie wojennym, wrócili do kraju co, zdaniem profesora, mogłoby przyczynić się do rozwoju polskiej nauki. Z rozmowy dowiadujemy się także o najnowocześniejszych metodach leczenia nowotworów.

Jury zdecydowało o przyznaniu dwóch równorzędnych trzecich nagród:

Ewie Trzcińskiej za rozmowę z prof. Tadeuszem Iwańcem opublikowaną 24 listopada  2021 r.  na portalu polacywewłoszech.com.

To wywiad z wybitnym polskim matematykiem specjalizującym się w dziedzinie analizy matematycznej, wykładowcą na uniwersytecie w Syracuse w USA. Profesor opowiada o swoim dzieciństwie i młodości w Polsce, o zainteresowaniach, o rodzinie, o zajęciach z wybitnymi matematykami takimi jak Hugo Steinhaus, Stanisław Mazur, Stanisław Ulam, a później o karierze w Stanach Zjednoczonych, a także o swoich związkach z Polską. Jak podkreślił w rozmowie polska szkoła matematyczna znana jest na całym świecie, co i jemu ułatwiło pracę poza granicami.

Joannie Gąsce za audycję radiową o prof. Josephie Schatzkerze „Pracuję na Nobla”  wyemitowaną w Radiu Kraków 17 listopada 2021 r.

To rozmowa z wybitnym chirurgiem, traumatologiem, który z grupą szwajcarskich uczonych stworzył podstawy nowoczesnej traumatologii. Wywiad wzbogacony został o fragmenty uroczystości wręczenia naukowcowi doktoratu honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Profesor opowiada o swoich losach wojennych, o emigracji, o studiach i powrotach do Polski. Szczególnie rozbudowany  został wątek współpracy profesora z polskimi lekarzami, także w małych miasteczkach w całej Polsce, gdzie uczył lekarzy nowej metody zespalania kości. W ocenie jury praca znakomicie wpisuje się w tematykę konkursu.

Jury przyznało jedno wyróżnienie:

Tomaszowi Wolffowi za reportaż o prof. Stanisławie Czudku pt. „Po drugiej stronie zawsze jest człowiek”, który został opublikowany w „Głosie” gazecie Polaków w Republice Czeskiej 26 listopada 2021 r.

Reportaż prasowy o światowej sławy onkochirurgu, specjaliście z zakresu telechirurgii, wykonującemu od 30 lat operacje metodą laparoskopową, jednym ze stu lekarzy na świecie wyznaczonych przez NASA do operowania astronautów na odległość. Bohater reportażu studia medyczne ukończył w Ołomuńcu, mieszka koło Jabłonkowa w Czechach. Autor reportażu towarzyszy profesorowi w ciągu jednego dnia jego pracy w szpitalu w Zawierciu. Jury doceniło ciekawą formę pracy, wysoki poziom warsztatu dziennikarskiego, interesujące połączenie  historycznych wydarzeń z dziedziny medycyny z praktyką bohatera reportażu.

W tym roku najwięcej prac na konkurs nadesłano z Polski. Były też prace z Niemiec, Włoch, Czech, Szkocji i Rosji.

Z nadesłanych prac wynika, że Polscy naukowcy poza granicami odnoszą sukcesy i możemy być z nich dumni. Chętnie wracają do rodzinnego kraju, gdzie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, współpracują z naukowcami i ośrodkami naukowymi. Zdaniem większości bohaterów nadesłanych prac narodowość nie miała wpływu na ich kariery poza granicami.

Laureaci tegorocznej i ubiegłorocznej edycji konkursu zostaną zaproszeni na spotkanie w Senacie na początku przyszłego roku na uroczystość wręczenia dyplomów.

 

 


 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Obradował Parlamentarny Zespół Obrony Praworządności

Co należy zmienić, by przygotować ośrodki zamknięte dla uchodźców na większą presję migracyjną i by były przestrzegane w nich unijne standardy - na ten temat dyskutowali parlamentarzyści, eksperci i przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Zmiany w składzie Rady Ministrów

Wicemarszałek Senatu RP Marek Pęk reprezentował Izbę na uroczystości, podczas której Prezydent RP Andrzej Duda na wniosek Prezesa Rady Ministrów dokonał zmiany w składzie Rady Ministrów.

Wizyta studyjna senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Wizyta studyjna członków senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Polityki Senioralnej i Społecznej na Północno-Wschodnim Mazowszu i Podlasiu.