Narzędzia:

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych nt. przejrzystości finansów publicznych

13.12.2021
Komisja Budżetu i Finansów Publicznych nt. przejrzystości finansów publicznych (fot. G.Krzyżewski - Kancelaria Senatu)

Przejrzystość finansów publicznych w Polsce była tematem seminaryjnego posiedzenia senackiej Komisja Budżetu i Finansów Publicznych, które odbyło się 13 grudnia br. w Senacie.

„Niestety, według ocen wielu ekonomistów w ostatnich latach z przejrzystością i transparentnością finansów publicznych mamy wiele problemów. Znaczna nierównowaga w finansach państwa, która była widoczna w statystykach Unii Europejskiej, nie była pokazywana w danych krajowych” – powiedział przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych senator Kazimierz Kleina. Wyraził on zaniepokojenie, że powoływanie się na  transparentność działania za czasów poprzednich rządów w zakresie utrzymywania standardów transparentności nie jest usprawiedliwieniem dla powielania i pogłębiania błędów. „To jest droga donikąd. Dzisiaj powinniśmy raczej lepiej to robić, poprawiać, i robić tak, aby wszystkie te sprawy były prowadzone w sposób jasny, klarowny i przejrzysty ” – powiedział senator. Zadeklarował przygotowanie przez komisję Budżetu i Finansów Publicznych rekomendacji, które będą zawierały propozycje konkretnych rozwiązań mających na celu poprawienie sytuacji.

Podczas posiedzenia eksperci wskazywali m.in. że jedną z przyczyn pogorszenia się przejrzystości finansów jest fakt, że duża część wydatków państwa związana z walką z covidem jest finansowana przez instytucje, które nie wchodzą do sfery budżetowej, tj. fundusz do walki z covid 19, zarządzany przez Bank Gospodarstwa Krajowego i przez Polski Fundusz Rozwoju. Ich zdaniem takie rozwiązanie sprawiło, że te wydatki są poza kontrolą parlamentu, ponieważ nie ma on wglądu w plan finansowy funduszu antycovidowego. Wśród problemów w ocenie stanu finansów publicznych wskazywano także na różnice w sposobie podawania danych na ten temat. „Na przykład w budżecie na ten rok rząd zaplanował deficyt według metodologii polskiej na 82 mld zł. Ale do Komisji Europejskiej rząd przesłał dane o całym deficycie sektora centralnego, w którym – już po odjęciu budżetów samorządów i funduszy celowych – ten deficyt wynosił, według moich szacunków, 143 mld zł” – powiedział główny ekonomista FOR i były dyrektor Departamentu Analiz w Ministerstwie Finansów Sławomir Dudek. Zaś przedstawiciele Najwyższej Izby Kontroli mówili, że już 2016 roku NIK wskazywał, że system sprawozdań budżetowych nie może być uznany za jawny i przejrzysty, bo nie zapewnia danych, umożliwiających przypisanie środków publicznych do konkretnej polityki. W dodatku w wielu postępowaniach odmawia się kontrolerom NIK wglądu w dane budżetowe powołując się na tajemnicę bankową lub statystyczną.

Wiceminister finansów Stanisław Skuza mówił, że jego zdaniem nie ma wyraźnego pogorszenia w kwestii sprawozdawczości budżetu państwa w stosunku do poprzednich lat. W odniesienu do środków pozabudżetowych przeznaczanych na walkę z pandemią podkreślał, że było to rozwiązanie konieczne z uwagi na nieprzewidywalność problemu, zapewniające niezbędną w tak dynamicznie rozwijającej się sytuacji elastyczność wydatkowania środków. „To były działania, podejmowane ad hoc, nie wynikały one z planowanej wcześniej polityki. Gdybym miał jeszcze raz podejmować decyzję, aby udzielać pomocy w ramach tarczy antycovidowej, podjąłbym taką samą decyzję – żeby robić to przez PFR i fundusz antycovidowy” – powiedział wiceminister.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Społeczny projekt reformy mediów publicznych

Na posiedzeniu Komisji Kultury i Środków Przekazu zaprezentowano społeczny projekt reformy mediów publicznych. Zakłada on uspołecznienie mediów publicznych, co oznacza ich odpolitycznienie i nawiązanie lepszego kontaktu z odbiorcami.

Prace w komisjach senackich – 4 października 2022 r.

Obradowały senackie komisje: zdrowia, gospodarki narodowej, rolnictwa, infrastruktury, samorządu terytorialnego, obrony narodowej, spraw emigracji, budżetu, samorządy terytorialnego, rodziny oraz petycji

Szef Kancelarii Senatu na uroczystości otwarcia Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy

Szef Kancelarii Senatu Adam Niemczewski w imieniu Marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego 2 października 2022 r. wziął udział w uroczystości otwarcia Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli.