Narzędzia:

Senacki Zespół "Zdrowie Polaków" o sytuacji rehabilitacji i fizjoterapii w Polsce

zdrowie 10.12.2021
Fot. Marta Marchlewska-Wilczak, Kancelaria Senatu

O problemach i potrzebach w zakresie rehabilitacji i fizjoterapii medycznej 10 grudnia br. w Senacie debatowali członkowie Senackiego Zespołu „Zdrowie Polaków”, Parlamentarnych Zespołów do spraw Dzieci i do spraw Transplantacji oraz eksperci i praktycy w dziedzinie rehabilitacji i fizjoterapii medycznej.

Spotkanie odbyło się w związku z tym, że  od 1 stycznia 2022 r. planowane jest wprowadzenie w życie przepisów obniżających wycenę znacznej części zabiegów fizjoterapeutycznych. Zdaniem uczestników posiedzenia, zmiana ta doprowadzi do znacznego pogorszenia sytuacji finansowej podmiotów świadczących zabiegi medyczne w zakresie rehabilitacji i fizjoterapii medycznej i w konsekwencji spowoduje poważne problemy w funkcjonowaniu oddziałów fizjoterapeutycznych i małych zespołów, a być może także likwidację większości zakładów fizykoterapii ambulatoryjnej, w tym również prywatnych, z pomocy których korzysta obecnie większość pacjentów potrzebujących rehabilitacji w Polsce.

Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu do spraw Dzieci, senator Alicja Chybicka przypomniała, że fizjoterapia medyczna jest niezbędnym elementem leczenia w przypadku bardzo wielu chorób, nie tylko nowotworów, transplantacji, wszelkich operacji i niewydolności ruchowych, ale i znacznej części pacjentów, którzy przebyli Covid-19. Szybkie włączenie do leczenia rehabilitacji medycznej stanowi warunek przywrócenia sprawności. Senator Chybicka przywołała statystyki, z których wynika, że Polsce z roku na rok jest coraz więcej nowotworów – tylko w tym roku zdiagnozowano ok. 200 tys. przypadków. Opowiedziała o procedurach rehabilitacyjnych stosowanych w onkologii dziecięcej i ich rezultatach, podkreślając, że „nie może zabraknąć pieniędzy na rehabilitację, bo ona jest warunkiem powrotu do normalnego życia”.

Kierownik Kliniki Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych w Instytucie Transplantologii im. prof. T. Orłowskiego, profesor Magdalena Durlik podała informację, że obecnie w Polsce żyje ponad 18 tys. pacjentów po przeszczepach, a liczba wskazań do przeszczepów rośnie ze względu na starzenie się populacji. W świetle badań naukowych powrót do pracy zawodowej oraz poprawa jakości życia w przypadku pacjentów po przeszczepach są możliwe właśnie dzięki prawidłowo przeprowadzonej rehabilitacji medycznej. Prof. Durlik apelowała o lepszą organizację polskiego systemu fizjoterapii medycznej, o umożliwienie lekarzom wszystkich specjalności wystawiania skierowań na rehabilitację, o utworzenie wyspecjalizowanych ośrodków sanatoryjnych dla osób po przeszczepach, a także o finansowanie przez NFZ specjalistycznych procedur fizjoterapeutycznych dla pacjentów po przeszczepach.

Przybliżając sytuację fizjoterapii pediatrycznej w Polsce, specjalistka fizjoterapii dziecięcej Joanna Surowińska zwróciła uwagę na fakt, że w statystykach w ostatnich latach widać wyraźny wzrost liczby dzieci z artrogrypozą, czyli wrodzoną sztywnością mięśni i stawów, dla których jedynym ratunkiem jest dobra diagnostyka i szybkie wdrożenie odpowiednio dobranej fizjoterapii, dzięki której w przyszłości będzie możliwe nawet samodzielne ich funkcjonowanie. Podstawowym problemem jest obecnie dostęp do diagnostów i rehabilitantów poza dużymi ośrodkami miejskimi.

Dr Karol Mierzejewski, rezydent rehabilitacji przedstawił problemy finansowe i kadrowe w zakresie rehabilitacji medycznej w Polsce. Zwrócił uwagę na fakt, że w najbliższych latach liczba lekarzy specjalistów rehabilitacji zmniejszy się o ponad jedną trzecią, a już w tej chwili normą jest, że lekarz na oddziale geriatrycznym ma pod opieką 30 pacjentów na dobę. Problematyczną kwestią jest także wycena świadczeń w tym zakresie. Jeżeli wprowadzone zostaną planowane obniżki, oddziały rehabilitacyjne po prostu znikną z polskich szpitali.

W dalszej części spotkania dyskutowano m.in. o tym, że wycena świadczeń w zakresie rehabilitacji i fizjoterapii medycznej powinna zostać zwiększona co najmniej o 50%, a najlepiej o 100%. Apelowano także do Agencji Oceny Technologii Medycznych o urealnienie stawek w porozumieniu z krajowym konsultantem w tej dziedzinie. Podnoszono ponadto problem niewielkiej liczby miejsc na studiach w zakresie rehabilitacji i fizjoterapii medycznej oraz na szkoleniach i kursach uzupełniających kształcenie i apelowano o dofinansowanie takich szkoleń. Zwracano uwagę na problem braku ciągłości świadczeń rehabilitacyjnych np. w przypadku pacjentów wypisywanych ze szpitala. Wielu uczestników podkreślało, że w pierwszej kolejności należałoby rozwijać oddziały dziennej rehabilitacji, a także wyodrębnić fizjoterapie w poszczególnych dziedzinach, zwłaszcza w onkologii, kardiologii, ortopedii i neurologii.

Podsumowując obrady, przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci, senator Alicja Chybicka zaapelowała: „nie możemy pozwolić, aby ten Titanic poszedł na dno! Trzeba przeznaczyć na ten cel o 100% więcej środków, bo koszt rehabilitacji w porównaniu do kosztów medycyny naprawczej jest niewielki, więc dla NFZ to jest tak naprawdę oszczędność”. Przewodnicząca zadeklarowała również, że zostanie przygotowany apel do NFZ, Ministerstwa Zdrowia oraz Agencji Oceny Technologii Medycznych, w którym uwzględnione zostaną zgłoszone w trakcie spotkania problemy i postulaty.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Wizyta studyjna Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w Kaliszu

Senatorowie z Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej złożyli wizytę studyjną w Kaliszu. Wizyta poprzedza uroczyste posiedzenie komisji, organizowane w ramach obchodów 100. rocznicy pierwszego posiedzenia Senatu II RP.

II Kongres Praw Zwierząt – zapowiedź

W Senacie 3 października br. odbędzie się II Kongres Praw Zwierząt „25 lat ustawy o ochronie zwierząt. Czas na zmiany?”.

Prace w komisjach senackich – 27 września 2022 r.

Obradowała Komisja Infrastruktury.