Narzędzia:

1 grudnia 2021 r.

zdrowie 01.12.2021

1 grudnia 2021 r. marszałek Tomasz Grodzki przyjął przebywającego z oficjalną wizytą w Polsce przewodniczącego Wielkiego Zgromadzenia Narodowego Turcji Mustafę Șentopa. Rozmawiano o wielowiekowej historii wzajemnych kontaktów, a marszałek Senatu zwrócił uwagę, że Turcja stabilizuje sytuację w regionie. Przewodniczący Wielkiego Zgromadzenia Narodowego wyraził przekonanie, że zawarte między oboma krajami Partnerstwo Strategiczne może się przejawiać nie tylko w postaci wzajemnych wizyt, ale również we współpracy na forach wielostronnych. W trakcie rozmowy zgodzono się, że wizyty parlamentarne na szczeblu komisji mogłyby być wzbogacone o kontakt także z przedstawicielami środowisk gospodarczych.

Uczestniczący w spotkaniu przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej senator Bogdan Klich wyraził zaniepokojenie, że, jego zdaniem, daje się zauważyć odsuwanie się Turcji od Zachodu. Marszałek Tomasz Grodzki opowiedział się natomiast za intensyfikacją kontaktów międzyparlamentarnych, które mogą pomóc w kontynuowaniu dialogu we wszystkich kwestiach.


 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Wicemarszałek Senatu na spotkaniu przewodniczących komisji do spraw UE parlamentów Litwy, Estonii, Łotwy i Polski

Wicemarszałek Senatu Michał Kamiński: najbardziej przejrzystym schematem planowania odbudowy Ukrainy byłoby połączenie go z kalendarzem akcesyjnym Ukrainy do UE.

Marszałek Senatu przyjął Ambasadora Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce

Marszałek Senatu RP rozmawiał z ambasadorem Chin w Polsce o bieżących relacjach polsko-chińskich i roli parlamentów w kształtowaniu stosunków dwustronnych.

Wizyta przewodniczącego Bundesratu na zaproszenie Marszałka Senatu RP

Bodo Ramelow i prof. Tomasz Grodzki rozmawiali między innymi o współpracy dwustronnej, wojnie w Ukrainie i bezpieczeństwie energetycznym.