Narzędzia:

Podsumowanie prac Specjalnej Komisji Parlamentu Europejskiego ds. Walki z Rakiem

zdrowie 01.12.2021
Fot. Łukasz Kamiński, Kancelaria Senatu

„To chwila historyczna, bo od lat środowisko medyczne dyskutowało o tym, że Unia Europejska nie ma wspólnej polityki zdrowotnej. To polska delegacja do Parlamentu Europejskiego, na czele z posłem Bartoszem Arłukowiczem, doprowadziła do tego, że po raz pierwszy w historii PE powołał specjalną Komisję ds. Walki z Rakiem” – powiedział Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki 1 grudnia 2021 r., podczas spotkania w Senacie, poświęconego podsumowaniu efektów pracy Specjalnej Komisji PE ds. Walki z Rakiem. Jak mówił Marszałek Senatu, raport, który opracowała komisja, to milowy krok na bardzo długiej i trudnej drodze, na końcu której powstanie wspólna polityka zdrowotna UE. „Jesteśmy wdzięczni przewodniczącemu tej speckomisji, posłowi Arłukowiczowi my w Senacie i my walczący na co dzień o zdrowie pacjentów, że podjął próbę opracowania programu wspólnej opieki zdrowotnej we wszystkich krajach Unii. Cieszę się, że ten raport zostanie zaprezentowany po raz pierwszy w polskim Senacie, zobaczymy go pierwsi w Europie” – podkreślił Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki.

Poseł do PE Bartosz Arłukowicz poinformował, że 23 września 2020 r. została powołana specjalna komisja, której celem było przygotowanie i przedstawienie kompleksowych możliwości zaangażowania się Unii Europejskiej w wysiłki państw członkowskich na rzecz opieki onkologicznej. „Zależy mi na tym, aby projekt raportu, który przedstawimy na forum UE 9 grudnia br., skonsultować z polskim specjalistami – ekspertami i środowiskami pacjenckimi” – powiedział. „Ludzie wysłali nas do polityki, byśmy ratowali ich zdrowie i życie niezależnie od tego, gdzie i jaką politykę uprawiają” – podkreślił europoseł.

Przedstawiając główne założenia raportu komisji, powiedział, że skoro Unia Europejska zmieniła Polskę w wielu dziedzinach, m.in. dofinansowała 2500 projektów remontów i wyposażenia szpitali, to musi mieć odwagę wspólnie walczyć z rakiem. Przywołał dane, z których wynika, że ok. 3,5 mln ludzi w UE rocznie otrzymuje diagnozę raka, a ok. 1,2 mln w UE z jego powodu umiera (dzieci, odpowiednio – ok. 35 tys. i 6 tys.). Rekomendowane przez Komisję ds. Walki z Rakiem działania, jak mówił europoseł, mają na celu, po pierwsze, wyprzedzenie raka. Stąd propozycja wspólnego stworzenia europejskiego finansowania badań przesiewowych i znoszenia różnic geograficznych w dostępie do nich, ale także systemu motywacyjnego dla państw UE, które będą wspierać badania profilaktyczne. Dzięki akcjom informacyjnym i edukacyjnym można zapobiec 40% przypadków raka.

Komisja w raporcie rekomenduje stworzenie europejskiego standardu szybkiej diagnozy i leczenia, likwidację nierówności w dostępie do leczenia w Europie. Prowadzenie pacjentów przez koordynatora podczas całego procesu leczenia, stworzenie wzoru jego działań. W raporcie podkreśla się też konieczność stosowania spersonalizowanej medycyny, terapii celowanych, które dadzą szansę na wyleczenie; stworzenia europejskiej sieci certyfikowanych referencyjnych centrów onkologicznych; europejskiej bazy danych o nietypowych nowotworach i nietypowych przebiegach typowych nowotworów; skutecznego systemu drugiej opinii lekarskiej, której pacjent może zasięgnąć po usłyszeniu diagnozy i  efektywnego dostępu do leczenia poza granicami kraju; systemu badań i leczenia nowotworów rzadkich. Jak podkreślał europoseł Bartosz Arłukowicz, niezbędne jest także zwiększenie finansowania i przyspieszenie badań nad lekami na nowotwory dziecięce i rzadkie, Jego zdaniem konieczna jest ponadto likwidacja utrudnień w dostępie do ubezpieczeń i kredytów dla osób, które pokonały raka, które powinny mieć prawo do anonimizacji. W zapobieganiu zachorowaniu na nowotwory dużą rolę może odegrać oznaczanie zdrowej żywności, tak aby konsumenci wiedzieli, jakie produkty mogą być czynnikiem ryzyka. Komisja rekomenduje ponadto europejską koordynację w tworzeniu narodowych strategii onkologicznych.

Podsumowując, przewodniczący Specjalnej Komisji PE ds. Walki z Rakiem europoseł Bartosz Arłukowicz przedstawił wypracowane przez nią priorytety we wspólnej, europejskiej walce z rakiem: zniesienie różnic geograficznych w dostępie do diagnozy i leczenia; stworzenie zapasów leków krytycznych w leczeniu raka; europejskie, wspólne zakupy leków i technologii i likwidację różnic w profilaktyce. „Może dzięki tym działaniom dotrwamy do szczęśliwego etapu, którym będzie stworzenie szczepionki na raka, nad którą prace przyspieszyły w trakcie opracowywania szczepień na COVID z wykorzystaniem technologii mRNA” – powiedział.

Przewodnicząca Komisji Zdrowia senator Beata Małecka-Libera z wielką satysfakcją przyjęła rekomendacje dla europejskiej polityki zdrowotnej zawarte w przedstawionym projekcie. Za szczególną wartość raportu uznała kompleksowość zaproponowanych rozwiązań mimo wielu zawartych w nim wyzwań. W jej ocenie przyjęcie wspólnej polityki zdrowotnej UE będzie ewenementem w skali światowej, dlatego niezwykle istotne jest, by zdrowie publiczne stało się wreszcie priorytetem rządu, o co apelują Komisja Zdrowia i Senat obecnej kadencji.

Podczas konferencji zaprezentowany dokument niezwykle pozytywnie, uznając go za spójną koncepcję, ocenili przedstawiciele polskiej onkologii. Zdaniem prof. Piotra Rutkowskiego, kierownika Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, projekt raportu wskazuje właściwy kierunek, w którym powinniśmy podążać. Nawiązując do narodowej strategii onkologicznej, zaznaczył, że  jest ona realizowana, ale to niestety „syzyfowa praca”. Z zadowoleniem przyjął propozycję powstania sieci ośrodków referencyjnych i ich współpracy w ramach UE,  a także stworzenia europejskiej listy leków onkologicznych. Zaprezentowany program za kompleksowy, ale wchodzący jednocześnie w bardzo istotne szczegóły, uznał krajowy konsultant ds. onkologii prof. Maciej Krzakowski. Podobnie jak prof. Adam Maciejczyk, dyrektor naczelny Dolnośląskiego Centrum Onkologii i prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, z zadowoleniem przyjął propozycję współpracy diagnostycznej ośrodków onkologicznych w UE. Za bardzo dobry pomysł uznał też stworzenie europejskiego banku leków.

Projekt z satysfakcją przyjęli też parlamentarzyści. Jak wskazała senator Ewa Matecka, to niezwykle ważna koncepcja stworzenia europejskiej polityki zdrowotnej i wspólnej strategii walki z rakiem, ponieważ w Polsce z tym problemem sobie nie radzimy. Na znaczenie współpracy między specjalistami w opiece nad pacjentami onkologicznymi zwróciła uwagę senator Agnieszka Gorgoń-Komor. Przypomniała też, że bardziej skuteczna edukacja prozdrowotna i profilaktyka spowodują, że będziemy mniej wydawać na leczenie zaawansowanych form raka.

Podsumowując, Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki podkreślił, że przedstawiony projekt raportu jest apolityczny, a chodzi w nim przede wszystkim o to, by Europejczycy mniej chorowali, a jeśli już chorują, by byli skutecznie leczeni. Przypomniał również, że obecna Unia Europejska zaczynała od Wspólnoty Węgla i Stali i ciągle się zmienia. „Jestem przekonany, że następna modyfikacja unijnych traktatów będzie dotyczyła polityki zdrowotnej” – stwierdził Marszałek Senatu RP.

Prezentacja komisji

 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Spotkanie przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej z ambasadorem Izraela

6 października br. w Senacie odbyło się spotkanie senatora Jarosława Rusieckiego z dr. Yacovem Livnem.

Wystawa "Zwierzę to nie rzecz"

Wicemarszałkini Gabriela Morawska-Stanecka otworzyła w Senacie wystawę prac nadesłanych na konkurs "Zwierzę to nie rzecz".

Prace w komisjach senackich – 6 października 2022 r.

Obradowała Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.