Narzędzia:

24 listopada 2021 r.

24.11.2021

Marszałek Tomasz Grodzki spotkał się 24 listopada 2021 r. z wiceprzewodniczącym Bundesratu Peterem Tschentscherem, pierwszym burmistrzem Wolnego Hanzeatyckiego Miasta Hamburga, członkiem Grupy Przyjaźni Niemiecko-Polskiej w Izbie wyższej niemieckiego parlamentu. Burmistrz Hamburga przebywał w Polsce na zaproszenie prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. W spotkaniu uczestniczyli także senatorowie, członkowie Prezydium Senackiej Grupy Polsko–Niemieckiej: przewodniczący Beniamin Godyla oraz wiceprzewodniczące Halina Bieda i Ewa Gawęda.

Rozmówcy zgodzili się co do ważnej roli dwustronnych relacji Polski i Niemiec oraz wyrazili zadowolenie, że oba kraje są gotowe udzielać sobie wsparcia. Jak podkreślali, oba państwa mają wspólne interesy, a obydwa narody z pewnością więcej łączy niż dzieli. Marszałek Tomasz Grodzki jako przykład przywołał Wielonarodowy Korpus Północ – Wschód, którego Kwatera Główna znajduje się w Szczecinie i nastąpiło właśnie rotacyjne przekazanie dowództwa przez polskiego generała jego niemieckiemu odpowiednikowi. Marszałek Senatu poruszył jednocześnie problem budowy gazociągu Nord Stream 2, w odniesieniu do którego zarówno polska opozycja, jak i strona rządowa mówią jednym głosem. Marszałek Tomasz Grodzki negatywnie ocenił ten projekt jako uzależniający Europę od niestabilnego partnera.

Burmistrz Peter Tschentscher wyraził żal z powodu napięć między Polską a instytucjami Unii Europejskiej w kwestiach praworządności i zgodności prawa krajowego z unijnym. Odniósł się także do Nord Stream 2, wskazując, że jest on jedynie przedsięwzięciem gospodarczym. Jak stwierdził, strona niemiecka jest zaskoczona tym, że jest on odbierany jako działanie polityczne, a nigdy nie było to niemiecką intencją.

Marszałek Senatu i burmistrz Hamburga rozmawiali także o polskich i niemieckich doświadczeniach w walce z pandemią COVID-19, a także o unijnej strategii Zielonego Ładu. Marszałek Tomasz Grodzki oświadczył, że Senat RP przywiązuje bardzo dużą wagę do walki ze zmianami klimatu. Z tego powodu w Izbie powołana została Komisja Nadzwyczajna ds. Klimatu, która intensywnie pracuje, również podczas roboczych wizyt w różnych miejscach naszego kraju. Marszałek Senatu zwrócił uwagę, że Polska potrzebuje więcej czasu, a także środków finansowych z Zielonego Ładu, żeby móc sprostać wszystkim wyzwaniom i nadrobić czas stracony w czasie socjalizmu. Jak podkreślił, Senat RP będzie wspierał przechodzenie na odnawialne źródła energii.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Wicemarszałek Senatu na spotkaniu przewodniczących komisji do spraw UE parlamentów Litwy, Estonii, Łotwy i Polski

Wicemarszałek Senatu Michał Kamiński: najbardziej przejrzystym schematem planowania odbudowy Ukrainy byłoby połączenie go z kalendarzem akcesyjnym Ukrainy do UE.

Marszałek Senatu przyjął Ambasadora Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce

Marszałek Senatu RP rozmawiał z ambasadorem Chin w Polsce o bieżących relacjach polsko-chińskich i roli parlamentów w kształtowaniu stosunków dwustronnych.

Wizyta przewodniczącego Bundesratu na zaproszenie Marszałka Senatu RP

Bodo Ramelow i prof. Tomasz Grodzki rozmawiali między innymi o współpracy dwustronnej, wojnie w Ukrainie i bezpieczeństwie energetycznym.