Narzędzia:

24 listopada 2021 r.

24.11.2021

Marszałek Tomasz Grodzki spotkał się 24 listopada 2021 r. z wiceprzewodniczącym Bundesratu Peterem Tschentscherem, pierwszym burmistrzem Wolnego Hanzeatyckiego Miasta Hamburga, członkiem Grupy Przyjaźni Niemiecko-Polskiej w Izbie wyższej niemieckiego parlamentu. Burmistrz Hamburga przebywał w Polsce na zaproszenie prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. W spotkaniu uczestniczyli także senatorowie, członkowie Prezydium Senackiej Grupy Polsko–Niemieckiej: przewodniczący Beniamin Godyla oraz wiceprzewodniczące Halina Bieda i Ewa Gawęda.

Rozmówcy zgodzili się co do ważnej roli dwustronnych relacji Polski i Niemiec oraz wyrazili zadowolenie, że oba kraje są gotowe udzielać sobie wsparcia. Jak podkreślali, oba państwa mają wspólne interesy, a obydwa narody z pewnością więcej łączy niż dzieli. Marszałek Tomasz Grodzki jako przykład przywołał Wielonarodowy Korpus Północ – Wschód, którego Kwatera Główna znajduje się w Szczecinie i nastąpiło właśnie rotacyjne przekazanie dowództwa przez polskiego generała jego niemieckiemu odpowiednikowi. Marszałek Senatu poruszył jednocześnie problem budowy gazociągu Nord Stream 2, w odniesieniu do którego zarówno polska opozycja, jak i strona rządowa mówią jednym głosem. Marszałek Tomasz Grodzki negatywnie ocenił ten projekt jako uzależniający Europę od niestabilnego partnera.

Burmistrz Peter Tschentscher wyraził żal z powodu napięć między Polską a instytucjami Unii Europejskiej w kwestiach praworządności i zgodności prawa krajowego z unijnym. Odniósł się także do Nord Stream 2, wskazując, że jest on jedynie przedsięwzięciem gospodarczym. Jak stwierdził, strona niemiecka jest zaskoczona tym, że jest on odbierany jako działanie polityczne, a nigdy nie było to niemiecką intencją.

Marszałek Senatu i burmistrz Hamburga rozmawiali także o polskich i niemieckich doświadczeniach w walce z pandemią COVID-19, a także o unijnej strategii Zielonego Ładu. Marszałek Tomasz Grodzki oświadczył, że Senat RP przywiązuje bardzo dużą wagę do walki ze zmianami klimatu. Z tego powodu w Izbie powołana została Komisja Nadzwyczajna ds. Klimatu, która intensywnie pracuje, również podczas roboczych wizyt w różnych miejscach naszego kraju. Marszałek Senatu zwrócił uwagę, że Polska potrzebuje więcej czasu, a także środków finansowych z Zielonego Ładu, żeby móc sprostać wszystkim wyzwaniom i nadrobić czas stracony w czasie socjalizmu. Jak podkreślił, Senat RP będzie wspierał przechodzenie na odnawialne źródła energii.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Marszałek Senatu RP z wizytą w Watykanie

Prof. Tomasz Grodzki został w sobotę, 8 stycznia br. przyjęty na audiencji przez Papieża Franciszka

5–6 grudnia 2021 r.

XI Sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu Republiki Litewskiej i Rady Najwyższej Ukrainy

3 grudnia 2021 r.

Marszałek Senatu uczestniczył w 7. Szczycie Przewodniczących Parlamentów Członkowskich Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza