Narzędzia:

Spotkanie Marszałka Senatu RP z ambasadorem Libii

sprawy międzynarodowe 23.11.2021
Fot. Łukasz Kamiński, Kancelaria Senatu

23 listopada br. Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki przyjął Ambasadora Libii Salaha M. Almakhzuma Assalaha.

W rozmowie Marszałek Senatu wspomniał o swoim niedawnym spotkaniu w Wiedniu z Wiceprzewodniczącym Izby Reprezentantów Libii panem Ihmedem Homą, w trakcie którego zostały omówione możliwości wymiany doświadczeń pomiędzy parlamentarzystami polskimi i libijskimi z zakresu procedur ustawodawczych i funkcjonowania państwa.

Ambasador Salah M. Almakhzum Assalah zgodził się z Marszałkiem Tomaszem Grodzkim, że bogata historia kontaktów i wcześniejsza współpraca polsko-libijska to dobre podstawy do odnowienia stosunków dwustronnych po okresie wojny domowej w Libii. Podkreślił, że stronie libijskiej zależy na ich zdynamizowaniu. Informując o sprawowanej przez siebie w przeszłości funkcji wiceprzewodniczącego libijskiego parlamentu, wskazał na rolę, jaką odgrywały parlamentarne grupy bilateralne w obu krajach. Zachęcał do powołania Polsko-Libijskiej Grupy Parlamentarnej w bieżących kadencjach Sejmu i Senatu RP. Odnosząc się do polskiego doświadczenia z czasów Okrągłego Stołu oraz obecnego poziomu rozwoju polskiej gospodarki potwierdził, że wymiana doświadczeń z partnerami z Polski byłaby cenna dla libijskich parlamentarzystów. Poinformował też, że po wyborach w Libii zaplanowanych na 24 grudnia br. podejmie starania o realizację wizyty w Polsce delegacji złożonej z członków libijskiej Izby Reprezentantów. Marszałek Tomasz Grodzki poparł tę inicjatywę i wyraził nadzieję na realizację wizyty studyjnej parlamentarzystów libijskich możliwie najszybciej po ukonstytuowaniu się nowego składu Izby Reprezentantów.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Zmarł Czesław Krakowski, senator III kadencji

21 stycznia 2022 r. zmarł Czesław Krakowski, senator III kadencji z b. województwa płockiego.

Debata „Zielony ład – szanse i zagrożenia dla polskiego rolnictwa”

Uczestnicy senackiej debaty poświęconej Zielonemu Ład i nowej Wspólnej Polityce Rolnej rozmawiali o ich konsekwencjach dla polskiego rolnictwa, m.in. zmniejszeniu produkcji rolnej.

Prace w komisjach senackich – 20 stycznia 2022 r.

Obradowały komisje senackie, m.in. nadzwyczajna ds. klimatu