Narzędzia:

23 listopada 2021 r.

23.11.2021

Komisja Kultury i Środków Przekazu, z inicjatywy senatora Jerzego Fedorowicza, przygotowała projekt uchwały Senatu w sprawie uczczenia setnej rocznicy urodzin Józefa Szajny – malarza, scenografa, reżysera, twórcy nowatorskich przedstawień teatralnych, głównego reprezentanta nurtu zwanego teatrem narracji plastycznej. W trakcie dyskusji podjęcie tej inicjatywy niezwykle pozytywnie ocenili senatorowie Bogdan Borusewicz i Jan Maria Jackowski. Projekt uchwały przypomina, że na dzieła tego wybitnego artysty, więźnia Auschwitz i Buchenwaldu, silny wpływ wywarły przeżycia obozowe. „W jego twórczości świat to gigantyczne śmietnisko, a człowiek to karykatura boskiego stworzenia, pozbawiona indywidualności postać z tłumu, kierująca się prymitywnymi odruchami i pierwotnym instynktem. Dzieła Szajny świadczą o poczuciu nietrwałości życia i wartości, zwłaszcza piękna, odsłaniają procesy rozpadu cywilizacji. Artysta poddawał weryfikacji tworzone przez ludzi utopie, iluzje i idee” – czytamy w projekcie uchwały. Senatorowie przypominają, że twórczość Józefa Szajny została doceniona w Polsce i na świecie, o czym świadczą liczne nagrody i wyróżnienia. Jego prace znajdują się w zbiorach największych polskich muzeów, a także w muzeach w Bochum, Osace, Moskwie, Jerozolimie czy Mediolanie, a także w zbiorach prywatnych. „W setną rocznicę urodzin Józefa Szajny Senat Rzeczypospolitej Polskiej przypomina Jego niezwykłą twórczość oraz czci pamięć tego wybitnego artysty” – czytamy w projekcie uchwały.

Podczas posiedzenia Komisja Kultury i Środków Przekazu pozytywnie zaopiniowałapod względem formalnym i merytorycznymwniosek przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Publicznych i Parlamentarnego Zespołu Kaszubskiego senatora Kazimierza Kleiny o zorganizowanie w Senacie wystawy „Kaszubi, kultura i język. W 65. rocznicę odrodzenia ruchu kaszubskiego.”.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

23 listopada 2021 r.

Komisje: Zdrowia i Ustawodawcza przyjęły w pierwszym czytaniu projekt uchwały w sprawie obecnego stanu ochrony zdrowia

23 kwietnia 2021 r.

Odbyło się jubileuszowe, dwusetne posiedzenie, Komisji Ustawodawczej

23 listopada 2021 r.

Komisja Obrony Narodowej zarekomenduje Senatowi przyjęcie bez poprawek ustawy upoważniającej Prezydenta RP do ratyfikacji Traktatu w sprawie Eurokorpusu