Narzędzia:

23 listopada 2021 r.

23.11.2021

Komisja Kultury i Środków Przekazu, z inicjatywy senatora Jerzego Fedorowicza, przygotowała projekt uchwały Senatu w sprawie uczczenia setnej rocznicy urodzin Józefa Szajny – malarza, scenografa, reżysera, twórcy nowatorskich przedstawień teatralnych, głównego reprezentanta nurtu zwanego teatrem narracji plastycznej. W trakcie dyskusji podjęcie tej inicjatywy niezwykle pozytywnie ocenili senatorowie Bogdan Borusewicz i Jan Maria Jackowski. Projekt uchwały przypomina, że na dzieła tego wybitnego artysty, więźnia Auschwitz i Buchenwaldu, silny wpływ wywarły przeżycia obozowe. „W jego twórczości świat to gigantyczne śmietnisko, a człowiek to karykatura boskiego stworzenia, pozbawiona indywidualności postać z tłumu, kierująca się prymitywnymi odruchami i pierwotnym instynktem. Dzieła Szajny świadczą o poczuciu nietrwałości życia i wartości, zwłaszcza piękna, odsłaniają procesy rozpadu cywilizacji. Artysta poddawał weryfikacji tworzone przez ludzi utopie, iluzje i idee” – czytamy w projekcie uchwały. Senatorowie przypominają, że twórczość Józefa Szajny została doceniona w Polsce i na świecie, o czym świadczą liczne nagrody i wyróżnienia. Jego prace znajdują się w zbiorach największych polskich muzeów, a także w muzeach w Bochum, Osace, Moskwie, Jerozolimie czy Mediolanie, a także w zbiorach prywatnych. „W setną rocznicę urodzin Józefa Szajny Senat Rzeczypospolitej Polskiej przypomina Jego niezwykłą twórczość oraz czci pamięć tego wybitnego artysty” – czytamy w projekcie uchwały.

Podczas posiedzenia Komisja Kultury i Środków Przekazu pozytywnie zaopiniowałapod względem formalnym i merytorycznymwniosek przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Publicznych i Parlamentarnego Zespołu Kaszubskiego senatora Kazimierza Kleiny o zorganizowanie w Senacie wystawy „Kaszubi, kultura i język. W 65. rocznicę odrodzenia ruchu kaszubskiego.”.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Komisja ds. inwigilacji chce przywrócenia właściwej kontroli nad specsłużbami

Obradująca 24 maja komisja wysłuchała byłego Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara.

Prace w komisjach senackich – 24 maja 2022 r.

Obradowała Komisja Nadzwyczajna ds. Klimatu.

Prace w komisjach senackich – 20 maja 2022 r.

Obradowały komisje: Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą