Narzędzia:

Prace w komisjach senackich – 25 listopada 2021 r.

25.11.2021
Komisje: Infrastruktury, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (fot. Łukasz Kamiński, Kancelaria Senatu)

Połączone komisje: Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej  rozpatrzyły ustawę o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Komisje będą rekomendowały Senatowi przyjęcie ustawy bez poprawek.

Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Zygmunt Frankiewicz przypomniał, że ponad rok temu Senat przyjął inicjatywę senacką w sprawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. „Wtedy zajęliśmy się tą sprawą, ponieważ stwierdzona została luka podatkowa w podatku od nieruchomości, która powodowała – od roku 2016 straty po stronie samorządu lokalnego we wpływach z tytułu tego podatku na poziomie kilkuset milionów złotych. Nie ma wprawdzie dokładnych szacunków, ale co najmniej miliard złotych przez ten czas wypłynął w sposób zupełnie nieuzasadniony z budżetów niektórych – bo nie wszystkich – jednostek samorządu terytorialnego, a dokładniej: gmin. Ta luka wzięła się z tego, że zwolnione zostały z podatku od nieruchomości całe działki ewidencyjne, na których znajdowała się infrastruktura kolejowa. Orzecznictwo czy interpretacja była taka, że przedsiębiorcy zaczęli z tego korzystać w sposób zupełnie nieuprawniony i całe fabryki czy centra handlowe mogły być zwolnione z opłat, jeżeli tylko na ich terenie była jakakolwiek infrastruktura kolejowa, która spełniała wymagania zapisane w tej ustawie” – mówił senator Frankiewicz.

Senator Frankiewicz podkreślił, że senacki projekt przeleżał w Sejmie przez rok. W Sejmie odbyło się posiedzenie, na którym rozpatrywano dwa projekty ustaw, dotyczące tej samej sprawy, bo pojawił się projekt rządowy. Ten rządowy ma szerszy zakres niż senacki. Senacki łatał lukę, w projekcie rządowym rozszerzono zwolnienia o dwie grupy – o infrastrukturę usługową i infrastrukturę nieczynną. Ta infrastruktura usługowa została zdefiniowana, miejmy nadzieję, że w sposób precyzyjny, a nie tak jak pięć lat temu, kiedy doprowadziło to do powstania luki podatkowej. Dodał, że przeciwko zwolnieniom tej infrastruktury usługowej – tak zdefiniowanej, jak tu, w ustawie – samorządy terytorialne nie wnosiły zastrzeżeń. Jedyne, czego się obawiały, to powstania ewentualnej kolejnej luki, jeżeliby nie było to doprecyzowane. Inaczej jest w przypadku infrastruktury nieczynnej. Według samorządów nie jest to dobre rozwiązanie, gdyż ta infrastruktura nie powinna być zwolniona z podatku na czas bezterminowy. Senator zaznaczył, że podatek od nieruchomości ma nie tylko znaczenie fiskalne, ale również powinien skłaniać do aktywnego gospodarowania nieruchomościami. Jeżeli nie ma żadnych względów, które by powodowały, że właściciel infrastruktury i gruntu nie jest zainteresowany jego szybką aktywizacją, to taki stan – zwłaszcza gdy infrastruktura jest nieczynna, zaniedbana – może trwać bardzo długo. Jeżeli takie miejsca są w centrach miast, to tworzy koszmarną wizytówkę tych miast. Dlatego według senatora Frankiewicza, zwolnienie powinno być terminowe.

Przewodniczący Frankiewicz dodał, że nie ma wielu gmin z taką infrastrukturą, jednak dla tych, które ją mają, to jest ogromny problem, bo dochody z tytułu podatku od nieruchomości z takich gruntów są istotnym elementem budżetu. A jeżeli gminy nie mają zdywersyfikowanych dochodów, to wtedy sytuacja gmin jest całkiem zła. Dlatego komisja i samorządy uznały, że termin wejścia w życie ustawy - 1 stycznia 2022 r. - jest sprawą najważniejszą i w związku z tym, pomimo wad tej ustawy, komisje będą rekomendowały przyjąć tę ustawę bez poprawek.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Bittel podziękował, że Senat na tym posiedzeniu zajmie się ustawą, która ma na celu wyeliminowanie luki powstałej na gruncie orzeczeń sądów administracyjnych i stosowania wykładni prawa odnoszącej się do interpretacji zapisu dotyczącego udostępniania infrastruktury kolejowej.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Spotkanie poświęcone podsumowaniu prac Specjalnej Komisji ds. Walki z Rakiem PE

Wydarzenie będzie miało miejsce 1 grudnia br. a wezmą w nim udział Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki oraz przewodniczący Komisji i poseł do Parlamentu Europejskiego Bartosz Arłukowicz.

Wicemarszałkini Senatu RP na posiedzeniu Unii Międzyparlamentarnej

Gabriela Morawska-Stanecka, która jest Wiceprzewodniczącą Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej, wzięła udział w 143. Zgromadzeniu Unii Międzyparlamentarnej, które odbywało się w Madrycie.

Debata o przyszłości polskiej gospodarki

We wtorek, 30 listopada w Senacie odbędzie się dyskusja pt. "Dokąd zmierza polska gospodarka – piasek w tryby rozkręconej gospodarki rynkowej”.