Narzędzia:

Marszałek Senatu RP o 33. posiedzeniu Izby

24.11.2021
Fot. Marta Marchlewska-Wilczak, Kancelaria Senatu

Podczas rozpoczętego w środę, 24 listopada br. posiedzenia Senat zajmie się między innymi pilnym rządowym projektem dotyczącym ochrony granicy państwowej – poinformował na briefingu prasowym prof. Tomasz Grodzki. Jak podkreślił, jest to pilny rządowy projekt, w związku z tym Senat zobowiązany jest do rozpatrzenia go w ciągu 14 dni.

Ustawa zakłada między innymi, że minister spraw wewnętrznych i administracji będzie mógł w drodze rozporządzenia wprowadzić zakaz przebywania w strefie nadgranicznej na czas określony. Senackie komisje proponują do ustawy poprawki, dotyczące  między innymi umożliwienia dostępu dziennikarzom do strefy przygranicznej, oraz rozszerzenia rekompensat dla przedsiębiorców działających na tym terenie o osoby prowadzące działalność kulturalną, rozrywkową i rekreacyjną oraz przewozy turystyczne.

Jak poinformował Marszałek Tomasz Grodzki, senatorowie rozpatrzą także inny pilny rządowy projekt, dotyczący wynagrodzeń osób zajmujących się cyberbezpieczeństwem naszego kraju. Izba zajmie się też nowelizacją ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym zakładającą podniesienie stawek akcyzy na alkohol, papierosy i tytoń.

Marszałek Senatu RP poinformował, że Izba podejmie uchwały, ustanawiające pięciu patronów roku 2022 – mają to być Władysław Bartoszewski, Bronisław Geremek, Ignacy Łukasiewicz i Bruno Schultz. Rok 2022 będzie także rokiem botaniki. Jak poinformował  prof. Tomasz Grodzki, Senat rozpatrzy także projekt uchwały w sprawie obecnego stanu ochrony zdrowia. Marszałek Grodzki dodał, że w porządku obrad znajdą się także ustawy dotyczące podatków i opłat lokalnych czy wsparcia projektu przeprowadzenia Igrzysk Europejskich w 2023 roku w Krakowie i okolicach.

Głosowania zostały zaplanowane na piątek, 26 listopada br.